‘Trias politica niet in balans’

De trias politica in ons land is niet in balans. Dit zei Roy Shyamnarain, voorzitter van de Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland (SJSSN), gisteren op een persconferentie op vragen van journalisten. ‘’De onafhankelijkheid van de drie machten is af en toe zoek’’, aldus Shyamnarain. Hij verwees naar de manier waarop wetten worden gemaakt en aangenomen in het parlement. Als voorbeeld noemde hij de aanname van de wijziging van de Wet op de Staatsschuld, die zonder dat er vooraf enige vooronderzoek is gepleegd, erdoor gedrukt is, ondanks dat de samenleving tegen de aanname van de wetswijziging was. Dit geldt ook voor de Wet Rij- en Voertuigenbelasting, die plotseling door de regering werd ingevoerd, ondanks diverse protesten. Er worden ook uitspraken gedaan in het parlement dat een rechter zich niet mag bemoeien in een bepaalde zaak. Shyamnarain legde uit, dat de trias politica ervoor zorgt dat de macht om besluiten te nemen niet in handen van één persoon is, maar dat er een evenwicht is in de vorm van de drie machten, waarbij er een beslist (wetgevende macht), de ander uitvoert (uitvoerende macht) en de derde controleert (rechterlijke macht). Shyamnarain merkte op dat er vooral een disbalans is bij de wetgevende en uitvoerende macht. Daarom is het volgens hem belangrijk, dat de rechterlijke macht onafhankelijk is en corrigerend kan optreden. “Er moet een heroriëntatie en herijking komen over de rol van de staatsmachten en hoe ze met hun toegekende macht omgaan”, zegt hij.
Shyamnarain dook de geschiedenis in en gaf aan dat vanaf 1975, onze rechtsstaat op verschillende momenten de weg van vreugde heeft gekend, maar ook duisternis. Hij noemde de militaire periode waarin de grondwet buiten werking werd gesteld, pas in 1987 trad die weer in werking. De afgelopen tijd is het volgens hem ook niet gemakkelijk geweest voor onze rechtstaat en hij merkte op, dat het soms erop leek alsof wij een ‘‘unitas politica systeem’’ hadden. Shyamnarain benadrukte, dat wij nog altijd willen leven onder ‘‘the rule of law’’.
In het kader van haar 30-jarig bestaan, organiseert de SJSSN een tweedaagse conferentie in Hotel Torarica met daaraan gekoppeld vier workshops. Zowel buitenlandse als Surinaamse sprekers, zullen een bijdrage leveren aan de conferentie. Het gaat om een interactieve conferentie. Alle onderwerpen die besproken zullen worden, worden vervat in een ‘Agenda voor de toekomst’, welke op de laatste dag van de conferentie overhandigd zal worden aan de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw. Op deze manier hoopt de SJSNN een bijdrage te leveren aan de Surinaamse rechtspleging en met de agenda een handvat voor de minister om dit op regeringsniveau te bespreken. De conferentie vindt plaats op 15 en 16 november en is kosteloos. Er geldt wel een registratieplicht die tot morgen 12:00 loopt.

door Johannes Damodar Patak

More
articles