Geweld tegen vrouwen in Suriname schrikbarend

Date

In de Royal Ballroom van Hotel Torarica, hield het ministerie van Justitie en Politie (JusPol), vanmorgen een presentatie betreffende het resultaat van het eerste onderzoek naar de gezondheid van vrouwen in Suriname, dat in 2018 werd uitgevoerd door de Inter-American Development Bank (IDB) in samenwerking met het ministerie van JusPol en de commissie Huiselijk Geweld.

In de Royal Ballroom van Hotel Torarica, hield het ministerie van Justitie en Politie (JusPol), vanmorgen een presentatie betreffende het resultaat van het eerste onderzoek naar de gezondheid van vrouwen in Suriname, dat in 2018 werd uitgevoerd door de Inter-American Development Bank (IDB) in samenwerking met het ministerie van JusPol en de commissie Huiselijk Geweld.
Volgens de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, blijkt uit het onderzoek, dat een derde deel van de vrouwen zowel fysiek als seksueel misbruikt wordt door hun partners.
Elias gaf aan dat hij tijdens zijn vorige functie als ziekenhuisdirecteur in Nickerie, veel te maken had met alcohol gerelateerde gevallen. ‘’Dronken mannen die thuis aankwamen en hun vrouwen half dood sloegen.” Volgens de bewindsman kunnen dergelijke problemen beter opgelost worden als er voorlichting wordt gegeven aan zowel de dader als het slachtoffer.
Bijna een op de drie vrouwen wordt op een bepaald moment in haar leven door een mannelijke intieme partner fysiek of sek-sueel misbruikt. Vrouwen worden ook blootgesteld aan verbaal geweld, bijvoorbeeld uitschelden. Ook komt het voor dat de intieme partner zijn vrouw/vriendin controleert of op emotioneel en economisch gebied mishandelt. Fysiek geweld tijdens de zwangerschap is van invloed op 6 procent van de vrouwen die minstens één keer zwanger zijn geweest. De meerderheid van de vrouwelijke slachtoffers zei de afgelopen twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek en tijdens hun leven, geweld te hebben ervaren.
Belangrijke geassocieerde factoren voor de slachtoffers zijn: een zwangerschap, gedwongen huwelijk, leeftijd bij het eerste huwelijk of samenwonen, religie en etniciteit. De triggers die geweld kunnen oproepen zijn: werkstatus, alcohol- en drugsgebruik, leeftijd, eerdere relaties, kind met een andere vrouw, geen speciale reden, partner is dronken, jaloezie, of wil bewijzen dat hij de baas is en de vrouw wordt gestraft.
De kinderen van de slachtoffers zijn eerder geneigd om agressief gedrag te vertonen, ze krijgen nachtmerries, bedplassen, ze trekken zich terug en lopen vaker weg van huis.
De meeste vrouwen kunnen met iemand praten over hun situatie en ongeveer één op de drie vrouwen vertelde echter niemand over hun ervaring. Vrouwen rapporteren het probleem eerder aan hun moeder dan aan een van de autoriteiten of maatschappelijke organisaties die hulp bieden aan slachtoffers van geweld. Anderen zoeken helemaal geen hulp en blijven in de situatie.

Oplossing
Volgens het ministerie moeten programma’s ter ondersteuning van slachtoffers, ook een pakket counseling omvatten. Er moeten ondersteunende diensten voor kinderen van slachtoffers opgezet worden ter voorkoming van toekomstig misbruik. De staat zou de taak en verantwoordelijkheid op zicht moeten nemen voor het ontwikkelen van programma’s gericht op het geweldloos opvoeden van kinderen. De publieke bewustmakingscampagnes en -programma’s, gericht op het verminderen van partnergeweld, moeten niet alleen richten op de slachtoffers maar ook op de bredere gemeenschap.

More
articles