Verdachten Decemberstrafproces moeten zich 29 november aanmelden

Alle 23 verdachten in de 8 decemberstrafzaak, zijn gisteren per brief opgeroepen door de Krijgsraad om zich op 29 november aan te melden. Op deze dag zal worden meegedeeld wat de datum van de uitspraak is in dit strafproces, dat sinds november 2007 tot op heden nog geen uitspraak heeft. Het strafproces duurt al twaalf jaar. Op 25 oktober jongstleden, deed advocaat Irvin Kanhai een poging om een verzoekschrift in te dienen, waarbij hij het hof verzocht voor beëindiging van de strafzaak zonder enige straf of maatregel. De auditeur-militair heeft tegen Bouterse een gevangenisstraf van 20 jaar geëist in deze zaak. Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, zei vorige week tegenover de redactie, dat hij het verzoek van zijn collega geen kans van slagen gaf.
Hij zei toen, dat Kanhai al eerder bij andere verdachten in het 8 Decemberstrafpro-ces, dergelijke verzoeken heeft gedaan bij het hof, maar dat deze telkens zijn afgewezen. Afgelopen woensdag 6 november, wees het Hof van Justitie de vordering van Kanhai af. Het hof heeft in april de burgerrechters van de Krijgsraad voor drie maanden vrijstelling gegeven van hun reguliere taken om aan het vonnis te werken. De rechters hebben intussen hun taken hervat, wat aangeeft dat het vonnis al gereed is. Dat het 8 Decemberstrafproces zo lang heeft geduurd, is volgens Essed, voor 100 procent te wijten aan Bouterse.

More
articles