November 8, 2019


Vids voorstander bundelen met regio


November 8, 2019

Braziliaanse inheemse leiders zoeken steun voor het Amazoneregenwoud tegen invallen door houtkakkers en veeboeren en vernietiging van het regenwoud. Tijdens een tour van 35 dagen, zullen zij tien Europese landen bezoeken en ontmoetingen hebben met politieke en religieuze leiders, bedrijven en activisten. De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), is er een voorstander van dat inheemse leiders in de regio zich bundelen. Vids-voorzitter Theo Jubithana, zegt desgevraagd aan De West, dat hij het bezoek van zijn Braziliaanse collega’s toejuicht en dat de Vids zich sterk zal maken om lid te worden van de Coordinator of Indigenous Organizations of the Amazon River Basin (COICA). De Coica is de coördinator van negen organisaties in het Amazonebekken en komt op voor de rechten van de inheemsen. Namens de inheemsen van Suriname, vertegenwoordigt de Organisatie van Inheemsen (OIS), Suriname in de Coica. Jubithana zegt echter dat de OIS een politieke organisatie is van mensen bij op het kabinet zitten. Hij is er daarom een voorstander van dat de Vids toetreedt tot Coica. Hiertoe zullen de dorshoofden zich ook sterk maken. Jubithana legt uit, dat de Vids uit dorpshoofden bestaat en daarom ook als vertegenwoordiger zou moeten dienen van de inheemsen in Suriname in de Coica. “Intussen timmert de Vids aan de weg en liggen de wetsvoorstellen bij de regering. Deze moeten voor behandeling naar het parlement. In afwachting hiervan, zij wij bezig de gemeenschappen bewust te maken over wat de wetten inhouden”, zegt Jubithana. door Johannes Damodar Patak

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249