PAHO werkt aan eliminatie malaria in Suriname en buurlanden

In het Braziliaans Cultureel Centrum hield de Pan American Health Organization (PAHO), gisterenmiddag de eerste regionale bijeenkomst met als onderwerp: Malaria in Mobile Migrant Populations. De bijeenkomst was bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de gezondheidssector in Suriname, Frans-Guyana, Guyana of Brazilië. Het doel van deze driedaagse bijeenkomst is om het malariavirus in Suri-name en in de buurlanden te elimineren.
Het kustgebied van Suriname is al tientallen jaren malariavrij, maar de overdracht vindt nog steeds plaats in de binnenlandgebieden. Het virus wordt het meest binnengebracht door de grensoverschrijdende verplaatsing van migrerende mijnwerkers uit Frans-Guyana.
Om de dreiging tegen te gaan, gaat Suri-name samen met de partners uit Frans-Guyana, Guyana en Bra-zilië, werken aan een plan betreffende dit vraagstuk. Het streven is om tegen 2020, nul malariagevallen te noteren. Volgens de directeur op het ministerie van Volksgezondheid, Cleo-patra Jessurun, kan dit doel alleen gerealiseerd worden door een goede samenwerking met onze buurlanden. Om het malariavirus volledig te elimineren zal het team aan de volgende punten werken: het zorgen voor een verbeterde detectie en be-handeling van malaria, een ononderbroken aanbod van essentiële goederen, opgeschaalde en duurzame maatregelen ter dekking van het virus, toezicht houden op de prestaties van het personeel en de an-dere sectoren aanspreken.
Suriname noteerde het afgelopen jaar een historisch laag niveau van slechts 30 malariagevallen. Het ministerie van Volksge-zondheid heeft sinds het behalen van het millenniumdoel voor malariabestrijding in 2007, zich gecommitteerd aan de malaria-eliminatie in Suriname. Suriname is hierna drie keer uitgeroepen tot Malaria Chapions of the Americas vanwege de behaalde successen. Hoewel het malariavirus al bijna is uitgeroeid in Suriname, blijft ons land kwetsbaar voor malariatransmissie door de aanwezigheid van de malariamuskieten in het binnenland en in de buurlanden. In Frans-Guyana wordt het malariaprobleem nog steeds niet effectief beheerst er dat kan leiden tot lokale uitbraken. Het virus zal hierdoor ons land blijven binnendringen.

More
articles