October 26, 2019


VOLKSVERRADER


October 26, 2019

NDP-parlementariër Amzad Abdoel die meerdere malem onwaarheden verteld heeft, kan met het indienen van het wetsvoorstel ‘Tijdelijke voorziening voor de financiering van de Staatsbegroting en nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld’, nu ook nog worden gezien als volksverrader. Parlemenstlid Abdoel beweerde voor de verkiezingen van 2015 met grote stelligheid, dat er nimmer sprake was van een economische crisis, ook zou er geen devaluatie plaatsvinden. Al gauw na de verkiezingen van 2015, devalueerde de SRD en vandaag de dag zitten wij met een US-dollar wisselkoers van boven de SRD 8. De hoge wisselkoers heeft voor flinke prijsstijgingen gezorgd en nu duwt Abdoel het volk nog dieper de ellende in door een wetvoorstel in te dienen, dat als het aangenomen wordt, ervoor zorgt dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de minister van Financiën bij het overschrijden van het leningenplafond, komt weg te vallen, wat betekent dat er ongebreideld geleend kan worden. Dit is niets anders dan volksverraad, want in plaats van de belangen van het volk te beschermen in het parlement, wort er met het vok geen enkele rekening gehouden. De Wet op de Staatsschuld is in 2002 tot stand gekomen om de samenleving te beschermen tegen regeringen die almaar lenen. Dit nadat wij als land een zware les hebben geleerd in de jaren negentig. Waarom zou een parlementariër die het volksbelang moet dienen, met een dergelijk voorstel komen? Opmerkelijk is dat hij het wetsvoorstel heeft ingediend kort nadat de VHP aangifte heeft gedaan bij de procureur-generaal tegen de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, omdat volgens de partij, de minister het obligoplafond heeft overschreden. Het lijkt erop dat er alles wordt gedaan om de minister te beschermen, alleen is de kans groot dat de actie van Abdoel te laat komt, want ook al wordt de wijziging aangenomen, het onderzoek van de procureur-generaal is reeds formeel gestart en dus kan er conform artikel 131 lid 3 van onze grondwet, geen inmenging plaatsvinden.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249