October 26, 2019


COW KILLERS


October 26, 2019

De laatste tijd is het bekend, dat de criminaliteit steeds ergere vormen aanneemt en zelfs een stijgende trend vertoont. Volgens het Korps Politie Suriname, KPS, ze een op- en neergaande trend vertoond sinds 2017; alleen was er toen minder sprake van gekwalificeerde diefstal. Helaas zijn de cijfers over criminaliteit de afgelopen jaren niet drastisch afgenomen. Het KPS is naar onze mening niet alerter geworden en heeft niet plotseling een kundiger team gekregen, om zaken hardhandiger aan te pakken. Ook de aanschaf van de nieuwe voertuigen, heeft de politie niet bepaald zichtbaarder gemaakt, ook komt het vaak voor dat zij niet snel genoeg komt opdagen als men de meldkamer heeft verwittigd. Sinds kort is er een nieuwe vorm van diefstal, criminelen stelen geen runderen meer, maar doden het dier in het weiland en nemen de complete voor- en achterpoten mee. Deze foto is afkomstig uit Meerzorg en werd de redactie toegestuurd. De meegenomen delen betreffen ook de best eetbare delen van een koe. Deze gruweldaad is geen nieuw fenomeen, het is volgens veehouders al jaren aan de gang. Steeds worden er koeien van veehouders gestolen. De dieven ontdoen zich dan van het minder bruikbare deel van het beest en nemen de poten mee. Malafide slagerijen kopen het gestolen vlees dan op. Diefstal van koeien komt naar verluidt het meest voor in de districten Sarramacca en Nickerie. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is bekend met deze situatie, maar heeft tot nu toe geen oplossing kunnen vinden voor de veehouders.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249