October 26, 2019


LR-GROUP IN STRIJD MET NRA?


October 26, 2019

Onderzoek doet vermoeden, aan dat de LR Group LTD internationaal, veel te maken heeft met onder andere wapenhandel, waartoe ook behoort het verzorgen en/of faciliëren van wapenleveranties aan dictators. Ook zou de LR Group betrokken zijn bij massale hacking activiteiten. De LR Group vervult ook een linking functie naar Rusland en Russisch gesteunde regiems zoals Servië. Achter deze instantie staan naar verluidt slechts twee personen en het adres dat wordt gegeven voor deze organisatie, kent geen actief kantoor. Verder blijkt uit een onderzoek, dat de LR Group vaker van identiteit wisselt. Keerpunt vraagt zich dan ook af, hoe wij als land aan de vooravond van een National Risk Assessment, NRA, een samenwerking kunnen aangaan met een niet-transparante organisatie. In mei van dit jaar werd het Project Management Team, PMT, geïnstalleerd voor de uitvoering van de NRA. Er werd toen gezegd, dat het PMT de technische uitvoerder van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie en het contactpunt voor de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IDB, is. De taakomschrijving van het PMT is om in samenwerking met de IDB, de benodigde informatie voor de opmaak van de nationale risicoanalyse te verzamelen uit de publieke en private sector. De grootste focus moet hierbij liggen op de risico’s van het witwassen van gelden. Met de verscherpte toepassing van de AML/CFT wet- en regelgeving alsook de richtlijnen die worden vereist door de Centale Bank van Suriname, wordt er sinds vorig jaar van een ieder verwacht die stortingen/overmakingen doet vanaf een bepaald bedrag, dat die verplicht de herkomst van het geld aangeeft. De regering van Suriname heeft daarbij technische ondersteuning aangevraagd, om zich voor te kunnen bereiden op een aankomende evaluatie van de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF. Suriname zal in het laatste kwartaal van 2020, wederom door de CFATF worden geëvalueerd. Vooruitlopend op deze evaluatie, dient ons land een National Risk Assessement, NRA, uit te voeren en de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering te identificeren, beoordelen en begrijpen en vervolgens acties ondernemen voor het terugdringen, eigenlijk vermijden, van de geïdentificeerde risico’s en kwetsbaarheden. Als de regering bewust is van de taken van het PMT en de NRA die al is aangevangen, waarom gaat ze dan in zee met een organisatie die in verband wordt gebracht met terroristische activiteiten? Wordt het risico van een deal met LR-Group niet groter voor witwaspraktijken en fraude, aangezien de staat de financien beschikbaar stel, zodat de projecten kunnen aanvangen? Volgens een onderzoek ingesteld door DA’91, is ook aan het licht gekomen, dat vicepresident Adhin een aansturende rol heeft in de aanwezigheid van deze LR Group LTD. Recent bracht Adhin nog een bezoek aan Israël. Informatie bevestigt dat Adhin, die ondersteuning geniet van personen op het Kabinet van de President, ontzettende druk uitoefent voor het accorderen en uitvoeren van het project. Deze kwestie vertoont veel overeenkomsten met de Chinese hacktrawlers-affaire. Niet alleen is het een project dat anti-Suriname is, maar het is duidelijk dat het hier een zeer onrealistisch project regardeert, zowel voor de productiecijfers als de financiering. Het is ook duidelijk, dat dit project niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van een reeks aan ‘mega’ plannen die schitteren in geheimzinnigheid en miljoenen US-dollars moeten gaan kosten. In de begroting is er onder de noemer van ‘voordelige financieringsaanbieding’, een uitgave aangegeven van bijkans US-dollar 80 miljoen voor deze buitenlandse entiteit. De staatsschuld die al een onbetaalbare hoogte heeft bereikt, wordt nu nog eventjes met US-dollar 80 miljoen verhoogd tot boven de US-dollar 2500 miljoen. De prijs van dit soort woekerdeals zal een ieder in zijn of haar zak gaan gevoelen en er schijnt geen eind aan te komen. Zelfs de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, heeft de regering erop geattendeerd, om deze voor de gemeenschap wurgende LR-deal af te blazen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249