October 26, 2019


SURINAAMS PATIËNTENDOSSIER VOOR EURO 14 MILJOEN


October 26, 2019

De regering heeft recentelijk met de Israëlische LR Group een overeenkomst gesloten voor het opzetten van een agrarisch park. Deze in alle geheim gesloten LR-deal, roept volgens velen diverse vragen op. Uit de overigens schaars beschikbare informatie hebben verschillende deskundigen alsnog kunnen concluderen, dat het hier niet gaat om een buitenlandse investeerder met de instroom van ‘Foreign Direct Investment’ in de Surinaamse economie, maar gewoon om een lening ten behoeve van de LR Group, waar onze overheid garant voor staat. Concreet zal de lening uiteindelijk betaald worden ten laste van de staatsbegroting, dus financiert de Surinaamse belastingbetaler een buitenlands bedrijf en neemt Suriname alle risico’s. De LR-Group is de ‘lachende partij’ zonder enige eigen financiële inbreng en zonder risico’s. Naar Keerpunt verneemt, zal deze zelfde groep ook een EPD, Elektronisch Patiënten Dossier, leveren aan het Staatsziekenfonds, SZF, voor de som van 14 miljoen euro. Verschillende medewerkers van het SZF zijn daarvoor ook al naar Israël afgereisd; laatstelijk nog en wel in augustus, zijn mevrouw Pronk en mevrouw Koenders naar Israël geweest, aldus onze bron. “Er is geen geld, niet voor artsen, niet voor ziekenhuizen, niet voor medicijnen, maar wel 14 miljoen euro voor een EPD dat ook nog door het SZF beheerd zal worden”, aldus onze bron. In een EPD komen alle medische gegevens voor van patiënten die verzekerd zijn. Keerpunt is zich voorts gaan verdiepen in deze zaak en gebleken is, dat in Nederland bijvoorbeeld, geen enkele verzekeraar zonder expliciete toestemming van de patiënt, het EPD van de patiënt mag inzien, daar staan bijvoorbeeld zeer hoge boetes op vanwege de privacybescherming en het medisch beroepsgeheim. Laat staan dat een verzekeraar het EPD zelf mag beheren. Momenteel doet de voorzitter van De Nationale Assemblee alles om de Zorgwet aan te passen. De wet wordt nu zodanig aangepast, dat iedereen in dit land bij het SZF (basis) verzekerd zal dienen te zijn, door afdracht van een percentage uit het maandelijkse inkomen. Verschillende artsen zijn inmiddels op de hoogte van deze aanpassing en de directeur van het SZF doet er volgens onze bron, alles aan om het EPD te bemachtigen, want ook hij zal hieruit volgens onze bron, voordeel hebben.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249