October 26, 2019


EEN VUIST MAKEN


October 26, 2019

De politieke partij Strei!, protesteert al enkele dagen voor De Nationale Assemblee tegen het wetsvoorstel van NDP-fractieleider Amzad Abdoel ter wijziging van de Wet op de Staatsschuld en financiering van de staatsbegroting. Ondanks dat de oppositie en andere groeperingen fel hebben gereageerd hierop en het parlement hebben opgeroepen niet mee te gaan met het voorstel, is de opkomst van de protestactie aan de lage kant. Op de eerste dag was de opkomst niet groot, slechts enkele tientallen mensen ondersteunden de actie. De dagen daarna is de animo alleen maar verder afgenomen, terwijl velen het er toch over eens zijn dat het wetsvoorstel niet aangenomen moet worden. Een aantal politieke partijen heeft zich tegen het voorstel van Abdoel uitgesproken, maar geen enkele heeft opgeroepen tot actie. Misschien willen de partijen niet ingaan op de oproep van Strei!, aangezien het om een nieuwe partij gaat. Maar een nieuwe partij kan ook goede ideeën hebben. In Suriname vormt men niet gemakkelijk een vuist, ook wordt het nationaal belang niet altijd op de voorgrond geplaatst. De vakbeweging heeft het ook af laten afweten. Geen enkele bond heeft wat van zich laten horen. De vakbeweging is door de jaren heen afgezwakt. Werknemers zelf twijfelen aan de integriteit van vakbondsleiders, vooral wanneer er partijpolitieke belangen worden gediend. Kijk maar naar de voorzitter van CLO, Hooghart die ook nog parlementariër is van de NDP. Hoe betrouwbaar is zo een vakbondsleider die zelf op de schoot van de werkgever van de ambtenaren zit? Willen wij af van het wanbeleid van de regering, dan zal er samengewerkt moeten worden. We moeten een vuist vormen, alleen zo zal er verandering komen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249