October 26, 2019


MALVERSATIES BIJ BRANDWEER?


October 26, 2019

Leden van brandweerbond hebben deze week opnieuw aan de bel getrokken, omdat er volgens hen malversaties met contributiegelden plaatsvinden. Zo zou er maar SRD 180 op de rekening van de bond staan, terwijl het huidige bestuur een kas met SRD 250.000 zou hebben overgenomen. Het gaat al een tijdje niet goed binnen de bond. Eerder dit jaar in augustus, hebben leden hun misnoegen geuit in het radioprogramma ABC Actueel, over het functioneren van de bond. Bondsvoorzitter John Seedorf praat van een no-nonsense beleid. Maar wat heb je aan een bond als er binnen de bond verdeeldheid heerst? Als voorzitter zou hij juist de eenheid binnen de bond moeten bewaren. Verdeeldheid leidt alleen tot chaos. Of liggen de zaken anders dan de voorzitter beweert? Het kan toch niet zo zijn dat leden van de bond, elke keer weer problemen hebben met Seedorf? Ligt het aan de voorzitter of aan de leden? De brandweerlieden stelden in het radioprogramma, dat het schoeisel en de kleding van het korps niet meer voldeden aan de eisen, waardoor het niet mogelijk is om op een veilige manier te werken. Volgens de brandweerlieden hebben ze tweedehands bluspakken gekregen uit 2009, die internationaal zijn afgeschreven. De beandweerlieden stellen, dat ze niet kunnen werken in een tien jaar oud brandweerpak. De sanitaire voorzieningen laten volgens hen ook te wensen over. Verder zijn de brandweerlieden niet tevreden over de manier waarop de bond hun belangen behartigt, omdat volgens hen de bond in alle talen zwijgt, van enige comunicatie is dus geen sprake. De bond heeft met andere woorden zijn leden in de steek gelaten. Het zou in feite geen probleem moeten zijn als brandweerlieden de zaken aankaarten die volgens hen fout gaan. Als noch de bond, noch de leiding van de brandweer luistert, dan zullen er andere wegen bewandeld moeten worden en de media is daar een van.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249