October 21, 2019


Abdoel wil Hoefdraad vrij spel geven


October 21, 2019

NDP-fractieleider Amzad Abdoel, heeft op vrijdag 18 oktober, een initiatiefwet ingediend in De Nationale Assemblee (DNA) ter wijziging van de Wet op de Staatsschuld en financiering van de staatsbegroting. De wijziging houdt in dat de strafbepalingen uit de wet geschrapt worden. In de memorie van toelichting van de initiatiefwet wordt uitgelegd, dat de strafbepalingen worden geschrapt, omdat de recent goedgekeurde Comptabiliteitswet, lenen beperkt tot de verdiencapaciteit. De initiatiefwet is ingediend kort nadat de VHP aangifte deed tegen de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, bij procureur-generaal Roy Baidjnath Panday voor het overschrijden van het obligoplafond. Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos), zegt dat indien het parlement meegaat met het initiatiefvoorstel, de minister van Financiën een vrijbrief krijgt om het obligoplafond te overschrijden en het volk nog dieper in de schulden te jagen. Hij benadrukt dat dit ernstige armoede tot gevolg zal hebben. “Dit kan niet en we moeten ons krachtig verenigen en hiertegen prosteren.” Binda roept de vakbeweging, het bedrijfsleven, de totale oppositie alsook de buitenparlementaire politieke partijen op om zich te bundelen. De Wet op de Staatsschuld is bij gewone meerderheid, in 2016 en in 2017 gewijzigd. De wet werd in 2002 geslagen en houdt onder andere in, dat indien het obligoplafond wordt overschreden, hierop een gevangenisstraf staat van 10 jaar. Minister Hoefdraad heeft op zijn Facebookpagina, gereageerd op de aanklacht die de VHP tegen hem heeft ingediend. Hoefdraad uit zijn misnoegen over de mogelijkheid die de wet biedt om een minister aan te klagen. Bestuurskundige August Boldewijn zegt desgevraagd aan De West, dat de bal nu op de helft van het parlement ligt. Hij geeft aan dat er weinig gedaan kan worden tegen het initiatiefvoorstel, omdat deze bij gewone meerderheid gewijzigd kan worden. Hij legt uit dat wanneer het bruto binnenlands product (bbp) lager is door economische moeilijkheden en de schuldenlast hoger komt te liggen, dan mag het parlement toestemming geven. Boldewijn voegt eraan toe, dat het parlement eerst zal moeten nagaan bij het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), hoe hoog het bbp is en bij het Bureau voor de Staatsschuld, de schuldenlast opgesplitst in binnenlandse en buitenlandse schuld. Voor nu geldt er een obligoplafond van 60 procent, waarvan 15 procent binnenlandse schuld en 45 procent buitenlandse schuld. Of er een link is tussen de aangifte van de VHP en het initiatiefwet, weet Boldewijn niet. Hij benadrukt wel dat de aangifte van de VHP grondig onderzocht dient te worden. VHP-ondervoorzitter Asiskumar Gajaden, zegt dat met deze initiatiefwet, men probeert om zich te mengen in de strafklacht die is ingediend bij de procureur-generaal. Hij merkt op dat dit ook al eerder is gebeurd in het 8 Decemberstrafproces. Volgens hem kan er niet uitgebreid geleend worden, terwijl er niet voldoende wordt verdiend. Gajadien geeft aan dat de Wet op de Staatsschuld werd aangenomen om de samenleving te beschermen. Echter merkt hij op dat sinds het aantreden van deze regering, er constant gesleuteld wordt aan deze wet en met de laatste voorgestelde wijziging, zal de bescherming helemaal komen weg te vallen. -door Johannes Damodar Patak-

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249