October 11, 2019


Ferrier drukt benoeming directeuren door


October 11, 2019

Minister Lillian Ferrier van Onderwijs, Weten-schap en Cultuur, heeft de benoeming van de drie directeuren op voordracht van het ministerie op Lyceum 1, Lyceum 2 en Havo 2 doorgedrukt. Dit bevestigt Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) tegenover De West. Zij geeft aan dat de uitspraak van de rechter, de minister heeft gesterkt en dat zij al-lerlei maatregelen doordrukt. Mangre vertelt dat een schoolhoofd van Lelydorp op basis van niets gedegradeerd zou worden en dat dit door tussenkomst van de bond niet door is gegaan, omdat het om een benoeming gaat. Echter heeft het ministerie nu plotseling besloten om het schoolhoofd op te roepen. De bond ging op 1 oktober in actie toen bekend werd dat het mi-nisterie de onderdirecteuren op de scholen oversloeg om haar eigen mensen tot directeur te benoemen. De regering besloot de BvL naar de rechter te slepen. Volgens kortgedingrechter Clayton Wallerlei, was er niet genoeg reden voor de leerkrachten om over te gaan tot actie en is om die reden de staat in het gelijk gesteld. De bond kreeg drie uur de tijd om zaken voor elkaar te krijgen en het werk onmiddellijk te hervatten en er werd ook een dwangsom van SRD 10.000 per uur vastgelegd, indien het vonnis niet zou worden nageleefd. De BvL heeft de acties opgeheven. Mangre geeft aan dat de leerkrachten op de desbetreffende scholen heel erg ontevreden zijn. Kort voor de leerkrachten in actie gingen, heeft de minister het directeurenberaad meegedeeld, dat er een driekoppig mana-gementteam geplaatst zou worden op de scholen, bestaande uit de onderdirecteur, de persoon voorgedragen door het ministerie en nog een andere persoon. Na een jaar zou er een evaluatie plaatsvinden en zou een van drie tot directeur benoemd worden. Voor de BvL was dit geen werkbare situatie, volgens de bond zou er een strijd ontstaan voor de positie van directeur. De bond is bezig met de voorbereiding om in hoger beroep te gaan. Mangre vindt de kantonrechter partijdig. Zij geeft aan dat de rechter blindelings de zijde van de regering heeft gekozen. Volgens haar heeft de regering alleen onwaarheden verteld. Zo geeft zij aan dat het ministerie heeft aangegeven, nooit een lijst met namen voor draagvlak voor het benoemen van de OD’s tot directeur te hebben ontvangen. Mangre benadrukt dat dit een klinkklare leugen is, omdat de lijst verstuurd is en de bond een kopie daarvan heeft. ‘’De bond zal niet schromen om bij de president aan te kloppen, mocht blijken dat Ferrier alsmaar doorgaat met haar eigen wil’’, aldus de bondsvoorzitter. door Johannes Damodar Patak

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249