October 7, 2019


Beperkte toegang tot pesticiden voor preventie zelfmoord


October 7, 2019

In het kader van World Mental Health Day op 10 oktober, waarbij de aandacht gevestigd wordt op zelfmoordpreventie, heeft het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en de PAHO, vandaag het congres: Op weg naar een werkplan voor zelfmoordpreventie, georganiseerd in de Ballroom van Royal Torarica. De zelfmoordprevalentie per 100.000 inwoners is 26 in Suriname, terwijl die wereldwijd 16 per 100.000 inwoners is. Het beperken van de toegang tot pesticiden, is volgens Bert van Hemert, hoogleraar psychiatrie bij het Leids Universitair Medisch Centrum in Nederland, de beste manier om het aantal gevallen van zelfmoord in Suriname te verminderen. Hij heeft door middel van cijfermateriaal uit onderzoeken aangetoond, dat het aantal zelfmoordgevallen in landen waar de toegang tot pesticiden is beperkt, aanzienlijk is gedaald. Hij beveelt dit daarom als eerste prioriteit aan voor Suriname om het aantal gevallen te verminderen. Van Hemert zei in zijn presentatie over hoe zelfmoord te voorkomen, dat de bereidheid om zelfmoord te plegen gecombineerd met diepe wanhoop en het ter beschikking hebben van middelen, de dodelijke combinatie is van zelfmoord. De kans op een geslaagde zelfmoord is klein als een van deze drie actoren ontbreekt. ‘’Deze dodelijke combinatie moet doorbroken worden’’, aldus Van Hemert. Bij de beschikbaarheid van middelen gaat het vooral om vergiftiging. In Suriname vindt 85-94 van het aantal zelfmoordgevallen plaats door het innemen van verdelgingsmiddelen (pesticiden), gevolgd door ophanging of het gebruik van een vuurwapen. Het verminderen van de toegang tot deze middelen, zal volgens Van Hemert zorgen voor een daling. “Als mensen geen toegang hebben tot een makkelijk middel, suïcideren ze zich niet”, zei hij. Suriname zou als tweede prioriteit de verbetering van de beeldvorming moeten hebben. Hierbij gaat het vooral om de manier waarop erover zelfmoordgevallen bericht wordt. Mensen met zelfmoordgedachten zijn volgens Van Hemert niet alleen meer bereid om over te gaan tot de daad als meerdere mensen in hun omgeving zelfmoord hebben gepleegd, maar ook als er steeds over zelfmoord wordt gesproken en geschreven. De overheid zou daarom beter moeten werken hoe dit specifieke probleem naar voren wordt gebracht. Als derde prioriteit noemt Van Hemert de toegang tot hulpverlening. Psychische aandoeningen waaronder depressie, zijn de grootste oorzaken van zelfmoordgevallen wereldwijd, ook in Suriname. Het steeds verbeteren van de dienstverlening voor het op tijd ontdekken van personen met zelfmoordgedachten en de begeleiding van deze personen, moeten daarom ook prioriteit hebben bij de regering. Rudi Dwarkasing, waarnemend medisch directeur PCS, gaf aan dat hoewel in Suriname meer vrouwen dan mannen een poging doen tot zelfmoord, meer mannen dan vrouwen sterven als gevolg van zelfmoord. Mensen die zelfmoord gaan plegen, moeten volgens Van Hemert over een drempel heen. Er wordt daarom voor de laagste drempel gekozen. Dit houdt in het innemen van medicijnen of landbouwgif. Cijfers van de Spoedeisende Hulp bij het AZP tonen aan, dat elke dag minimaal twee mensen een poging doen tot zelfmoord. In Suriname komt zelfmoord vooral voor onder de hindoestanen. Recente cijfers tonen aan, dat dit aantal aan het dalen is door maatregelen genomen door het PCS. Hoewel psychische aandoeningen de grootste oorzaken zijn van zelfmoord, blijkt na onderzoek in Paramaribo en Nickerie, dat slechts 3 procent van de 16-17 procent die mogelijk aan een depressie lijdt, hulp krijgt of zoekt. Dit is volgens Dwarkasing een zaak waarnaar gekeken moet worden. Het congres had tot doel voorstellen te doen ten aanzien van een uiteindelijke realisatie van het Nationaal Suïcidepreventie- en Interventieplan 2016-2020, waarvan concreet weinig is uitgevoerd. door Priscilla Kia

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249