October 5, 2019


PG tikt Centrale Bank op de vingers


October 5, 2019

Procureur-generaal (PG) Roy Badjnath Panday, heeft gisteren tijdens de opening van het zittingsjaar 2019-2020 van het Hof van Justitie, de Centrale Bank van Suriname, op de vingers getikt. Hij gaf aan dat hij recent vernomen heeft uit de media, dat de Centrale Bank ook uitgerust wenst te worden met opsporingsbevoegdheden. De PG zei dat hij bereid is om hierover van gedachten te wisselen met de Bank, maar maakte tegelijk ook zijn bezorgdheid kenbaar. “We moeten voorkomen, dat de Bank als monetaire autoriteit en toezichthouder op de financiële dienstverleners, ook politiewerk wil gaan doen volgens het concept van alles onder één dak”, aldus de PG. Het vergaren van bewijs is een groot obstakel voor de Centrale Bank van Suriname (CBvS) om cambiohouders en andere exponenten die de wisselkoers opdrijven, aan te pakken. De moederbank heeft naar aanleiding hiervan, de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren aangepast en doorgestuurd naar De Nationale Assemblee ter goedkeuring. Met de goedkeuring zal de Bank opsporingsbevoegdheid hebben. De procureur-generaal gaf aan, dat er met de wet in de hand zal worden nagegaan, welke mogelijkheden er zijn om illegale praktijken binnen de financiële dienstenwereld en daarbuiten aan te pakken en financiële criminaliteit terug te dringen. Hij kan zich helemaal terugvinden in het beeld dat intelligence vergaring in de financiële dienstverlening goed op gang moet worden gebracht, zoals bij alle an-dere vormen van criminaliteit. Hij noemde als voorbeeld het gemis van een intelligence unit voor grensoverschrijdende drugscriminaliteit, het ontbreken daarvan werkt contraproductief en vergroot de pakkans niet. Volgens hem gaan er daardoor onvoldoende signalen naar daders om het grondgebied van ons land te mijden. “De aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit behoeft een stevige verbetering. Ik zie daarom liever vandaag dan morgen, dat concrete stappen worden gezet met veel meer nationale en internationale samenwerking”, al-dus de PG. Hij gaf aan dat wij als land ernaar toe moeten werken om de inspanningen te bundelen om succes in het optreden te maximaliseren zodat de goede resultaten vermeld kunnen worden in de nationale en internationale publicaties. door Johannes Damodar Patak

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249