October 4, 2019


PAKJE KAARTEN IN PLAATS VAN BOEKEN


October 4, 2019

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft het vorige jaar US-dollar 4 miljoen uitgetrokken voor het ontwerpen van Surinaamse boeken voor alle vakken. Het BEIP-project werd de trekker en de financiering vond plaats door tussenkomst van de IDB. Dit project is al jaren hoog nodig voor de vervanging van bepaalde leermiddelen, want Keerpunt verneemt, dat sommige boeken die gebruikt worden, dateren uit de jaren ‘70. Op 1 oktober verscheen een reeks foto’s op sociale media gemaakt door ouders, die zich beklaagden over de staat van de boeken, die hun kinderen van school hebben meegekregen. Sommige boeken hadden geen kaft, andere vielen letterlijk uit elkaar en bij bepaalde waren gescheurde bladzijden met stukjes plakband geplakt. Triest om het in één woord te zeggen. Onderwijs hebben we nodig om mensen te ontwikkelen en bekwamen en waarden en normen bij brengen. Hopelijk zal er nog snel een oplossing komen voor de vervanging van deze boeken, die alleen maar op een pakje kaarten lijken. Momenteel zijn er al een aantal grote problemen in het onderwijs, die slechts met prudent en doortastend beleid opgelost kunnen worden. Keerpunt doet hierbij een beroep op de verantwoordelijke instanties om het probleem van de slechte leermiddelen, serieus aan te pakken, zodat de jeugd er niet verder de dupe van wordt.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249