October 5, 2019


Middelbare scholen blijven gesloten


October 5, 2019

De deuren van alle middelbare scholen in Suriname blijven maandag gesloten. Op deze dag zouden de scholen officieel moeten beginnen. De actie van de Bond van Leraren (BvL) gaat onverkort door en alle docenten zijn opgeroepen zich maandag om 08.00 uur ‘s morgens aan te melden in het bondsgebouw. Dit is vandaag tijdens een algemene leden vergadering aan de leerkrachten meegedeeld. De leerkrachten zijn in verband met World Teacher’s Day, opgeroepen om de vergadering bij te wonen. Tientallen leerkrachten van verschillende middelbare scholen hebben gehoor gegeven aan de oproep en zijn vandaag in Theater Unique bijeengekomen om de problemen te bespreken. Nickerie heeft eveneens een algemene ledenvergadering georganiseerd. Reshma Man-gre, voorzitter van de Bond van Le-raren (BvL) en de Alliantie voor Leer-krachten in Suriname (ALS), zegt in gesprek met journalisten, dat er nog heel veel problemen zijn in het onderwijs die opgelost moeten worden. Een van deze problemen is de wijze waarop onderwijsminister Lilian Ferrier, de scholen nu wil runnen. De minister is voornemens op de scholen een team aan te stellen dat de leiding krijgt over de school. Na een jaar moet evaluatie uitwijzen wie uiteindelijk de directeur gaat worden. Mangre zegt dat meerdere personen geen leiding kunnen hebben op een school. Volgens het nieuwe systeem, zullen onderdirecteuren en directeuren straks van buitenaf worden gerekruteerd. “Dat wil zeggen dat personen zonder pedagogische achtergrond aangesteld kunnen worden als directeur.” Mangre zegt dat de leraren geen problemen hebben met gekwalificeerde krachten die van buitenaf aangetrokken worden, maar zij vraagt zich af hoe het dan mogelijk zal zijn voor leerkrachten op de school om te excelleren. Vorige week vrijdag heeft de bond vergaderd met het ministerie om tot oplossingen te komen. Zondag heeft de minister de directeuren opgeroepen en ze het oplossingsmodel voorgehouden. Het VOS-Di-recteurenberaad is het overigens ook niet eens met het systeem dat de minister heeft bedacht. Mangre staat erop dat de minister pas tot uitvoering overgaat als overeenstemming is bereikt met de bond en de leraren. Mangre: ‘’De leerkrachten hebben zowel in schift als in woord de problemen aangekaart, maar er is geen reactie gekomen vanuit de zijde van de minister.’’ Hierdoor waren zij volgens Mangre gedwongen hun eisen kracht bij te zetten en over te gaan tot het voeren van actie. Het ministerie heeft volgens haar, heel veel steken laten vallen in de kwestie van de onderdirecteuren. Zo is gebleken dat pas eergisteren een openbare sollicitatiebrief is gekomen voor de avond hoofdakte, terwijl de minister had meegedeeld, dat mensen reeds zijn geballoteerd en er zelfs een directeur aangesteld was. Daarnaast zou een van de directeuren die nu op de lijst staat, niet eens geballoteerd zijn. Hij is door het ministerie gevraagd om te solliciteren. Ook het feit dat mensen met een hogere kwalificatie op een zijspoor worden gelaten en mensen die niet de bevoegde kwalificatie hebben in dienst worden genomen op de middelbare scholen, vindt de BvL geen goede zaak. “Pas als het onder de aandacht wordt gebracht, gaat men rennen om brandjes te blussen. We moeten gaan naar structurele oplossingen en beleid maken”, zei Mangre. De strijd van de leerkrachten is volgens Mangre niet aan politiek gebonden. Het gaat volgens haar om vakbondsrechten die vertrapt worden. Intussen heeft de minister laten weten, dat zij niet zal afzien van haar besluit. Echter is Mangre van mening dat beleid draagvlak moet hebben. Leerkrachten moeten ingenomen zijn met het besluit om gemotiveerd hun werk te doen. Bovendien zegt zei dat de bond in de vakantie heeft gewerkt aan oplossingen, maar dat de minister niets van zich heeft laten horen. “Als de problemen waren opgelost, hadden we een vlotte start van het schooljaar. We hebben ook kinderen, we zijn verantwoordelijke mensen, maar onze rechten mogen niet vertrapt worden”, stelt Mangre. De leerkrachten zijn bereid een maandsalaris te riskeren voor deze strijd. ‘’De rechtspositie is belangrijker dan het geld’’, aldus Mangre. door Priscilla Kia

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249