September 18, 2019


Maisha Neus blijft voorzitter van Strei!


September 18, 2019

Het hoofdbestuur van de politieke partij Strei!, heeft sancties genomen tegen partijvoorzitter Maisha Neus, nadat zij vorige week door de politie werd aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. Neus mag voorzitter blijven van de partij, maar zij krijgt wel enkele sancties opgelegd, zo is het haar verboden alcoholische drank te consumeren. Hierop zal controle gevoerd worden. Dit verbod geld voor negen maanden. Verder is Neus verplicht afstand te doen van de presidentskandidatuur en de DNA-kandidatuur. Zij zal zich moeten bewijzen om weer in aanmerking te komen voor deze functies. Ten slotte is besloten dat Neus zich beschikbaar stelt aan een maatschappelijk doel met betrekking tot verkeersveiligheid. Het doel zal na verdere uitwerking door de partij bekendgemaakt worden. De sancties zijn in een partijverklaring op 17 september bekendgemaakt en ondertekend door Gulshan Alibux, ondervoorzitter van de partij. Strei! meldt in een persbericht, dat de sancties voortvloeien uit de consequentie van het handelen van Neus welke een verkeersovertreding als gevolg had. Ook zijn bij het opleggen van de sancties de individuele vrijheden en gedragingen van personen in functie binnen het hoofdbestuur van de partij in acht genomen.
Strei! heeft een integriteitscode en wil met de sancties laten zien, dat handelen in strijd met deze code, gevolgen heeft voor individuen in functie en leden van de partij. Nadat de verklaring gepubliceerd werd op Facebook, waren de meningen rond de sancties verdeeld. Velen vonden vooral het afstand doen van de presidentskandidatuur en de DNA-kandidatuur overtrokken. Anderen zijn van mening dat interne aangelegenheden niet publiekelijk gemaakt moeten worden, sommigen stellen dat het een opgezette zaak is van de partijgenoten. Neus op haar beurt deelde de verklaring op haar eigen Facebook pagina en zei dat ze dit hoofdstuk hiermee afsluit: “Het is aan mij om te bewijzen dat ik wel kandidaat waardig ben en de normen en waarden van de partij hoog houd. Ik zie het als een uitdaging om alleen maar een betere versie van mezelf te worden en ik ga ervoor. Dit is niet een definitieve maatregel.”

-door Priscilla Kia-

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249