September 18, 2019


‘In Godo hebben wij een broer gevonden’


September 18, 2019

De Coöperatieve Spaar- en Kredietbank Godo en Stichting Suriname Business Masanga, hebben vanmorgen op het hoofdkantoor van Godo aan de Keizerstraat, een Memorandum of Understanding (MoU) getekend om samen te werken aan het faciliteren en begeleiden van mensen in het binnenland en achtergestelde buurten. Joan Dogojo van Stichting Suriname Business Masanga, zei dat de stichting in Godo een broer heeft gevonden. Zij gaf aan dat het om een bijzonder moment gaat, omdat het voor de stichting ook het eerste initiatief is in dit kader. Percy Clenem, algemeen directeur van Godo, gaf aan dat het voor de bank de eerste keer is dat zij een dergelijke overeenkomst tekent met een private organisatie. Hij zei dat de bank al andere partners heeft, maar die zijn voornamelijk in de publiekrechtelijke sfeer. Mensen zullen via de stichting voorgedragen worden bij de bank, alwaar zij na de gebruikelijke screening en begeleiding, in aanmerking zullen komen voor een lening. Dogojo zei dat nu het MoU is ondertekend, de stichting zal werken aan de voorwaarden waaraan mensen moeten voldoen. Clenem voegde eraan toe dat het niet alleen blijft bij het verstrekken van een lening, er is ook sprake van nazorg. Sophia Graanoogst-Sweet, coördinator Macro Small &Medium Enterprise unit, deelde mee dat de rente start vanaf 10 procent. De looptijd van een lening bedraagt maximaal drie jaar. Al met een bedrag van SRD 1000 kan er geleend worden tot een bedrag van SRD 50.000. Graanoogst-Sweet zei dat de bank met genoeg kleine ondernemers samen heeft gewerkt die vandaag de dag groot zijn geworden. Dogojo legde uit dat er ook gekeken zal worden naar verzadiging van de markt. De stichting zal niet alleen mensen voordragen, maar zal ook samen met hen hun creatieve kant bekijken. Clenem voegde eraan toe dat bij een eventuele verzadiging van bepaalde producten op de Surinaamse markt, gekeken moet worden naar mogelijkheden om te exporteren. De bankdirecteur benadrukte dat seniorenburgers niet worden uitgesloten. Het komt vaak voor dat senioren moeilijk aan een lening kunnen komen. Clenem gaf aan dat Godo deze groep nooit in de steek heeft gelaten en juist heeft opgevangen. Hij zei dat Godo blijkbaar de enige bank is die risico’s neemt om krediet te verstrekken aan seniorenburgers. De bank heeft zelfs speciale regelingen voor seniorenburgers. Stichting Suriname Business Masanga is al een tijdje actief in de gemeenschap en heeft opgemerkt dat hun doelgroep het niet altijd even gemakkelijk heeft om te groeien, dit vanwege onwetendheid. “We hebben gemerkt dat in de approach en opstelling van de bank, er enige raakvlakken zijn welke wij kunnen inzetten om te zorgen dat deze doelgroepen inkomen kunnen verdienen”, zei Dogojo. Met deze stap hopen de stichting en de bank een platform te ontwikkelen voor deze doelgroep om op een eerlijke manier een inkomen te verdienen. Zij legde uit dat de naam ‘Masanga’ geldt als een uitnodiging aan de mensen. Een masanga is een hut die vlakbij de kostgronden staat en geldt als rust- en aanpasplek. Met deze gedachte nodigt de stichting mensen uit om te komen in hun ‘masanga’, zodat zij ook iets kunnen opzetten waar zij later de vruchten van kunnen oogsten. Godo is een coöperatieve spaar- en kredietbank, begonnen als kredietcoöperatie, en heeft uiteindelijk vanwege de enorme groei, een bankvergunning aangevraagd. De directeur gaf aan dat de bank zich vooral kenmerkt doordat zij mensen helpt die moeilijk een lening kunnen krijgen bij andere banken. Godo is bereikbaar voor alle lagen van de bevolking met de nodige begeleiding voor en na de lening. “Het uiteindelijke doel van de bank is om al deze mensen en kleine ondernemers een stapje hoger te laten gaan”, aldus de Godo-directeur. Om dit zoveel als mogelijk waar te maken, gaat de bank samenwerkingsverbanden aan met partijen die soortgelijke doelen nastreven. -door Johannes Damodar Patak-

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249