September 17, 2019


Getrouw overweegt wet voor inbeslagname voertuig


September 17, 2019

De minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, gaf tijdens de afsluiting van de Verkeersveiligheidsmaand aan, dat er een wet in overweging is die de politie het recht geeft om voertuigen van verkeerscriminelen in te vorderen en na twee weken op de veiling te zetten indien de eigenaar niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. “Als je ze die boete geeft, heb je niets gedaan. We weten dat Surina-mers van hun auto’s houden, dus we gaan het zo aanpakken”, zegt de be-windsman. Getrouw gaf aan dat in de periode 2010 tot 2015, een dalende trend te merken was in het aantal verkeersslachtoffers, terwijl de afgelopen jaren er juist sprake is een enorme stijging. Om die reden is het volgens de minister noodzakelijk om niet alleen verhoogde controles uit te voeren, maar tegelijkertijd ook de wet aan te passen, waarbij de focus ligt op de hardrijders. “Mensen zullen verplicht worden onmiddellijk de boetes te betalen en daaraan gekoppeld de inbeslagname van het voertuig”, zei de minister. De bewindsman zei verder dat er ook wordt gewerkt aan de invoering van het Punten-rijbewijs. Met dit nieuwe systeem wordt iedere keer wanneer een overtreding is begaan, een aantal punten van het rijbewijs afgehaald. Dit systeem dat ook in Europa wordt gehanteerd, moet ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid toeneemt. De doelstelling is om het rijbewijs voor een bepaalde tijd in te trekken indien het puntensaldo onder een vastgestelde norm komt.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249