Regering zuinig met informatie over FED US-dollars

Zowel de regering als de Centrale Bank van Suriname, houdt de lippen stijf op elkaar over het bedrag aan chartale US-dollars dat is ingevoerd via de Federal Reserve Bank New York (FED). Bij het ter perse gaan van deze editie, heeft de Centrale Bank nog geen antwoorden gegeven op een aantal vragen. Het is niet duidelijk om hoeveel geld het gaat en tegen welke voorwaarden het is ingevoerd. Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Mid-delgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos), zegt dat de FED geen filantropische instelling is die gewoon US-dollars aan Suriname geeft. Hij wil ook weten uit welke bron het geld afkomstig is. Binda hoopt niet dat er is gegaan in de goudvoorraad van ons land en dat die als onderpand is gebruikt of zelfs gedeeltelijk is verkocht. “Hoe frequent zal er ingevoerd worden?”, aldus Bin-da. De Akmos-voorzitter benadrukt dat de regering dan wel in een hoerastemming kan verkeren, de burgers hebben helemaal geen hoera-gevoel, want zij moeten US-dollars tegen een veel hogere koers dan de officiële wisselkoers van de Centrale Bank kopen. Tijdens de training: Cijfers liegen niet!, gegeven door de Vere-niging van Economisten in Suriname (VES) in samenwerking met de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), kwam de invoer van de US-dollars ook aan de orde. VES-voorzitter Winston Ramautarsing gaf aan dat het voor de VES ook niet duidelijk is op grond van welke criteria US-dollars via de FED zijn ingevoerd. Zowel de VES als de SVJ benadrukte, dat informatievoorziening belangrijk is vanuit de overheid. De training is gisteren van start gegaan.
Binda is van mening dat de regering met indianenverhalen komt om zo de echte problemen van het land aan de kant te schuiven. Hij geeft aan dat de regering door in een hoerastemming te verkeren, duidelijk kenbaar maakt dat US-dollars Suriname kunnen maken en breken. Daarom begrijpt hij niet waarom de economie niet gedollariseerd wordt. “Ze weten dat die SRD waardeloos is en daarom zijn ze zo blij met die US-dollars”, aldus de ondernemer.

door Johannes Damodar Patak

More
articles