Vissersorganisaties in de contramine over visprijs

De vissers hebben de afgelopen periode te ma-ken gehad met teruglopende visverkopen en la-ge prijzen. De situatie zou zo erg zijn, dat de prijs van vis ten opzichte van het vorig jaar, met 30 procent zou zijn gedaald. Volgens de voorzitter van het Visserscollectief, Willem Mohamed Hoessein, zou dit te maken hebben met een overschot aan vis, dat het gevolg is van het aantal verstrekte vergunningen binnen de bevolkingsvisserij. Udo karg, voorzitter van de Suri-naamse Seafood Associatie (SSA), zegt zich niet terug te kunnen vinden in deze uitspraak. Volgens hem moet de oorzaak gezocht worden binnen de illegale visserij. Volgens Mohamed Hoessein heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, te veel visvergunningen ver-strekt, waardoor meer vissers actief zijn. Het gevolg is dat er te veel vis naar de markt wordt gebracht. “De opkoper heeft dan genoeg ruimte om met de prijs te spelen, want de één zet zijn vis goedkoper af dan de ander”, zegt de voorzitter van het visserscollectief. Een ander probleem dat de bevolkingsvisserij teistert, zijn volgens hem de trawlers die illegaal komen vissen in het gebied waar in feite kleine schepen zouden moeten vissen.
“Deze trawlers nemen per keer veel meer vis dan een normale kleine boot mee, dit maakt dat er dan ook te veel vis op de markt komt”, zegt Mohamed Hoessein.
Karg geeft aan dat er daadwerkelijk meer vergunningen zijn verstrekt dan normaal, maar dat dit niet de oorzaak is van de lage prijzen. “Het aantal visvergunningen voor trawlers is gegaan van 35 naar 47, terwijl er voor de bevolkingsvisserij meer dan 100 zijn verstrekt”, zegt de SSA-voorzitter. Hij geeft verder aan dat de minister al met maatregelen is gekomen om de sector op weg te helpen. Zo zou het aantal visdagen voor trawlers zijn gebracht van 200 naar 170 dagen per jaar. Ook voor de bevolkingsvisserij zijn er nieuwe regels ontwikkeld, wie zich niet hieraan houdt, kan zijn visvergunning kwijtraken.
Volgens Karg wordt de visserijsector genekt door de illegale visserij. Voorzitter-SSA: “Deze groep zet haar vangst af, zonder zich te houden aan de wetgeving, dus kan ze het ook goedkoper afzetten. Verder draagt deze groep de vis weg naar de buurlanden, waar die goedkoop wordt afgezet en verder ter export wordt aangeboden. Op de internationale markt wil men onze vis dan ook niet meer kopen tegen een bepaalde prijs.” Dat de verschillende vissersorganisaties het niet eens zijn over de oorzaak van de lage prijzen, blijkt uit de woorden van Mohamed Hoessein. “Als onze vis werd weggedragen, dan zou er toch juist een tekort zijn op de markt en zouden we uiteindelijk als vissers kunnen verdienen”, zegt hij. De voorzitter van het Visserscollectief doet een beroep op de gemeenschap de vis rechtstreeks bij de vissers te kopen, omdat de gemeenschap volgens hem nog steeds duur betaalt voor vis, terwijl de prijzen veel lager liggen.

door Yves Kloppenburg

More
articles