Ambassadeur Joly bespreekt situatie oostgrens met NPS-top

Gisteren vond op verzoek van de am-bassadeur van Frankrijk in Suriname, Antoine Joly, een gesprek plaats met de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland. Het gesprek vond plaats in Grun Dyari. Joly en Rusland bespraken onder andere de huidige politieke situatie en de komende verkiezingen in Suriname, om daarna aandacht te besteden aan de oostgrens van Su-riname. Rusland wilde weten waarom de Fransen hard opgetreden hebben tegen Surinamers in dat gebied. (Vorig jaar zijn bezittingen van Surinamers in het gebied in brand gestoken door de Fransen, red.). Naar voren is gekomen dat er meer overleg dient plaats te vinden om calamiteiten in de toekomst te vermijden en dat er behoefte is om gezamenlijk op te treden in het gebied. In dezen gaat het om de milieuproblemen door onder andere de kleinschalige goudmijnbouwsector en de aanverwante gevolgen die schadelijk zijn voor de omgeving. Rusland kon zich terug vinden in de approach dat het gebied niet slechts als een grensgebied beschouwd moet worden. Er is een grote zorg omtrent het gebruik van kwik en andere vormen van milieuvervuiling, welke geen grenzen kent. Ook het feit dat een grote groep personen in dat gebied woonachtig is en zowel aan de Suri-naamse als de Franse kant hun woonomgeving heeft, brengt met zich mee dat speciale aandacht van beide zijden vereist is om de ontwikkeling van het gebied op een verantwoorde manier ter hand te nemen.
De Franse ambassadeur gaf aan dat met een gezamenlijke aanpak, zoals een goedwerkende gemengde commissie, er middelen vrijgemaakt kunnen worden om Suriname te helpen bij een verantwoorde productie van onder andere milieuvriendelijke goudwinning in dat gebied. Hierdoor zouden de mogelijkheden voor het toerisme ter hand kunnen worden genomen. Partijen zeggen zich in te zullen zetten voor een goede samenwerking vanuit beide zijden, ook na de verkiezingen van 2020.

More
articles