Veel jeugdigen op de been voor openingsceremonie filmvoorstelling

Jongeren waren gisteren massaal naar het terrein van TBL-Cinemas gegaan voor de openingsceremonie van de filmvoorstelling die valt onder het programma Zinvolle Vrije Tijdbesteding, dat werd georganiseerd door de Amerikaanse ambassade, het mi-nisterie van Sport- en Jeugdzaken en TBL-Cinemas.
Erwin Emanuels, directeur van TBL-Cinemas, gaf aan dat in het kader van ‘social responsibility’ ervoor is gekozen om kinderen uit volksbuurten, in de gelegenheid te stellen te zien wat voor entertainment TBL te bieden heeft.
Volgens Emanuel is TBL het medium dat staat tussen de makers van het filmmateriaal en de kijkers. ‘’Om die reden hebben we besloten een bijdrage te leveren. We hebben al ruim twee jaar een speciale sa-menwerking met de Amerikaanse ambassade, de zogeheten American Corner, dus het was een geschikt moment om ook de ambassade te benaderen om te vragen iets te doen voor de jeugdigen uit de volksbuurten”, zegt de directeur. Hij gaf verder aan dat het in de bedoeling ligt om er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Het lag in de bedoeling dat er één zaal gebruikt zou worden, maar de opkomst was zo groot dat er een tweede filmzaal ingezet moest worden om de jongeren te accommoderen.
Volgens een medewerker (naam bekend bij de redactie) van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken zijn de jongeren af-komstig van het jaarlijkse jeugdkamp dat het ministerie organiseert en vanuit verschillende buurtorganisaties. Volgens haar is de focus van het ministerie gelegd op het verkennen van nieuwe plekken en een stukje cultuuruitwisseling. ”Het is belangrijk dat de jeugdigen worden gebracht naar een nieuwe omgeving, omdat wij ook jongeren hebben uit de districten die nog nooit naar TBL zijn geweest”, aldus de medewerker.

More
articles