September 10, 2019


Moengo Festival wijkt uit naar Frans-Guyana


September 10, 2019

Het Moengo Festival (Poku fu Kenki III) vindt dit jaar niet plaats in Moengo. Marcel Pinas, voorzitter van Stichting Kibii, de grote organisatie achter dit festival, heeft dit gisteren op een bijeenkomst in Moengo, meegedeeld. Vandaag hield hij in Paramaribo een persconferentie waarbij belanghebbenden en de media op de hoogte zijn gesteld van de activiteiten van Stichting Kibii en de voortgang van het festival. De zevende editie van het festival dat vanaf 2009 werd gehouden in Moengo, vindt plaats in St. Laurent (Frans-Guyana), omdat volgens Pinas, de situatie het niet toelaat dat het festival in Moengo gehouden wordt. Volgens Pinas moesten er evaluatiegesprekken gevoerd worden tussen de districtscommissaris van Marowijne Zuid-West, Kenia Pansa, en het bestuur van Stichting Kibii. Echter zijn de gesprekken er niet gekomen. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, heeft het gebouw van het oude ziekenhuis van Suralco waarin de stichting gehuisvest is, nodig voor de bouw van een middelbare school. Jongeren van Moengo hebben gisteren ook geprotesteerd voor het gebouw van het oude ziekenhuis en eisen dat Pinas het gebouw verlaat, zodat de school kan komen. Er ontstond grote ophef bij de protesten. Beweerd wordt dat het om een actie van NDP-jongeren ging. Velen zijn van mening dat er politiek wordt gespeeld met de zaak en dat de bewoners tegen elkaar uitgespeeld worden. Jason Bado, leider van de actiegroep tevens voorziter van de NDP-jongeren in Marowijne, zei dat er een bepaalde groep is die de school wil hebben en dat Pinas het gebouw sinds vorig jaar moest vrijmaken. Bado die een van de actievoerders is, zei dat hij actie voert als jongeman van Marowijne en niet als NDP’er, waarbij hij wees op de zwarte trui die hij droeg, Hij benadrukte dat het niet iets is van NDP. Hij deelde meteen mee dat hij niet tegen het festival is, maar dat de school in het voordeel van de jongeren van het district is. Het enige wat er volgens hem moet gebeuren, is dat Tembe Art Studio de kamer die zij gebruikt voor haar kunstwerken, ontruimt zodat de voorbereidingen voor de school kunnen beginnen. Veel ouders zien ook het voordeel als de school komt. Hun kinderen hoeven niet dagelijks af te reizen naar Paramaribo of Commewijne. Ook hebben zij beter toezicht op hun kinderen, omdat die dichter bij huis zijn. Verhitte bewoners eisten dat de NDP’ers weg moesten en dat zij moesten stoppen om de jongeren van Marowijne te misbruiken. De regering had in 2015 een naambord onthuld en te kennen gegeven dat Marowijne een vos-scholengemeenschap zou krijgen. Tot nu toe is er geen teken van de bouw van een school te zien. Veel bewoners zijn van mening dat de regering naar de oude plek moet gaan en daar de school opzetten en dat het werk van Pinas in het district niet gehinderd mag worden. Pinas zegt geen probleem te hebben met een verhuizing, maar dat er gesproken moet worden over alternatieven. “De persoon die aangesteld wordt als burgervader of burgermoeder, moet voor ons opkomen. Ze moet alles weten wat er in het gebied gebeurt, zodat bij het bezoek van een minister, er precies gezegd kan worden wat er wel of niet gerealiseerd kan worden”, zei Pinas. Volgens hem is Pansa nooit bij de stichting geweest en weet daarom niet wat er gebeurt. Het Moengo Festival is een activiteit met muziek, zang, dans en theater. Het festival trekt meer dan 10.000 bezoekers uit Frans-Guyana, Guyana en Nederland en is niet meer weg te denken uit de gemeenschap van Marowijne. Tijdens dit festival wordt een platform gecreëerd voor kunstenaars en jongeren met talent. De gemeenschap die zich elk jaar voorbereid op het festival, is diep teleurgesteld. Vooral ondernemers geven aan dat zij niets meer zullen verdienen, terwijl zij al voorbereidingen hebben getroffen door bijvoorbeeld hun appartementen op te knappen. Ook de taxichauffeurs zeggen dat zij het zullen voelen. Allen zijn voorstander van de school, maar sommigen willen die niet in het oude ziekenhuis. Weer anderen vinden dat Pinas het gebouw moet verlaten zodat er ontwikkeling kan komen. Het festival wordt op 28 september in Frans-Guyana gehouden. Het was de bedoeling dat het festival dit jaar een week lang gehouden zou worden, waaronder twee dagen in Frans-Guyana, twee in Albina en drie dagen op Moengo. door Priscilla Kia

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249