August 10, 2019


VERPLICHT STOPPEN BIJ ZEBRAPAD


August 10, 2019

Hoe vaak stoppen automobilisten voor voetgangers die gebruik wensen te maken van een zebrapad? Heel zelden en als zij stoppen, stoppen zij uit goede wil. Automobilisten zijn bij wet verplicht te stoppen voor voetgangers die op een zebrapad oversteken. In Suriname kun je er beter niet van uitgaan dat automobilisten dit ook daadwerkelijk doen; je zou zomaar aangereden kunnen worden. Het kan zelfs je dood betekenen. Automobilisten overtreden de wet gewoon en hebben vaak genoeg haast in het verkeer. In mei van dit jaar is een voetganger aan de Indira Gandhiweg die via een zebrapad overstak, aangereden door een personenauto. De politie voert verkeerscontroles uit, maar toch zijn er nog te veel weggebruikers die de regels overtreden. Dit kan komen doordat de politie wel controleert, maar niet frequent genoeg. Ook heeft de politie te lang een gedoogbeleid gevoerd, waardoor bestuurders de regels aan hun laars lappen. Displicine en orde zijn zoek. De politie moet hard optreden tegen deze bestuurders. Het kan niet zo zijn dat zij doen wat zij hebben willen. Er zijn wetten en deze moeten nageleefd worden. Zwaardere boetes moeten worden gegeven aan de overtreders. Verkeersregels zijn er niet voor niets, ze zijn er zodat een ieder veilig van de openbare weg gebruik kan maken.