August 10, 2019


OPENBAAR TRANSPORT IN HANDEN VAN DE OVERHEID


August 10, 2019

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, ziet graag dat het openbaar transport in handen van de overheid komt. Dit is een goed plan dat wij ook ondersteunen. De overheid zou de huidige particuliere bushouders in dienst kunnen nemen. Op zo een manier wordt voorkomen dat mensen brodeloos worden. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is het openbaar transport in handen van de overheid van de desbetreffende staat. Op zo een manier is er dan ook geen wanordelijk situatie en kan er een duidelijk beleid worden gevoerd. Een groot deel van de bussen van de NVB is van particulieren. Het komt nog steeds voor dat op sommige dagen er gewoon niet gereden wordt op een bepaald traject. De SOB-route is hiervan een goed voorbeeld. De SOB2 bus rijdt van tijd tot tijd niet. Dan zijn er ook nog de verouderde bussen die al heel lang aan vervanging toe zijn. Om dit soort zaken aan te pakken, moet er een goed beleid komen. Het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat alle gebieden voorzien zijn van openbaar transport, maar er zijn nog steeds buurten waar het openbaar vervoer niet goed geregeld is. De manier waarop passagiers betalen voor de bus, is ook verouderd, dat moet toch anders kunnen. Het zou – vooral voor mensen die dagelijks met de bus gaan –handig zijn als ze van tevoren een buskaart zouden kunnen kopen, bijvoorbeeld een 10 –of meer rittenkaart. Dit zou al een hele verbetering zijn, niet alleen voor de passagiers, maar ook voor de buschauffeurs. Het werkt sneller; want de kaart hoeft alleen maar afgestempeld te worden. In de Verenigde Staten wordt onder andere met digitale buskaarten gewerkt, die kan men van tevoren aanschaffen en die worden dan gewoon gescand. Dit systeem is natuurlijk prijziger dan een gewone papieren buskaart die afgestempeld kan worden. Komt nog bij dat het ontwerpen en invoeren van een papieren buskaart toch niet zo ingewikkeld kan zijn. Elke dag in je portemonnen zoeken naar kleingeld, behoort dan tot het verleden, omdat je gewoon elke week of een keer per maand, een buskaart kunt kopen.