August 10, 2019


ONS HOUT TE KOOP OP ALIBABA


August 10, 2019

Suriname staat bekend om zijn tropisch regenwoud, want het heeft voor meer dan 90 procent onaangetast oerwoud. De afgelopen tijd hebben velen de foto’s kunnen aanschouwen op sociale media en gepubliceerd door deze krant, van de grote hoeveelheden boomstammen die worden vervoerd over land en water die naar het buitenland gaan. De luchtfoto’s van gebieden waar er grote kale oppervlakten zijn ontstaan door de kaalkap in ons binnenland, zijn ook zeer zorgwekkend. Hoewel onze autoriteiten voet bij stuk houden dat ons regenwoud nog steeds voor 93 procent in tact is, neemt het aantal uitgegeven houtconcessies schrikbarend toe. Onlangs kwam Keerpunt op de website van Alibaba.com terecht, een website waar je van alles kunt bestellen en wel tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Op deze website worden er inmiddels Surinaamse boomstammen verkocht en de verkoper biedt enorme hoeveelheden aan tegen spotgoedkope prijzen. Moeten er dan geen belletjes gaan rinkelen bij onze autoriteiten dat de houtkap op een heel ander niveau plaatsvindt dan 10 jaar geleden. We kunnen naar onze mening, niet meer praten over houtkap maar van houtroof, want de hoeveelheden die nu worden gekapt, zijn schrikbarend. Dit is inmiddels ook bevestigd door medewerkers van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, SBB. Zij constateert vaker gevallen van illegale houtkap tijdens controlewerkzaamheden, waarbij grote partijen boomstammen in beslag werden genomen. Wat voor sancties kan SBB treffen in dit soort situaties? Beseft de regering wel, dat er grote consequenties zijn bij kaalkap en de ontbossing van grote uitgestrekte gebieden? Dieren en planten verdwijnen en het hele ecosysteem geraakt ontregeld. Erosie is ook het gevolg van grootschalige houtkapactiviteiten. Ontbossing is de oorzaak van erosie en draagt bij aan de opwarming van de aarde. Ons regenwoud vormt tevens ook de natuurlijke habitat van verschillende tribale leefgemeenschappen. Ontbossing van het regenwoud leidt ook tot overstromingen van rivieren. De wortels van de vegetatie die het regenwater vasthielden, doen dat na ontbossing niet meer. Hierdoor zal het regenwater direct langs de hellingen naar de rivier toe stromen. Als er veel regen valt, kan de rivier deze grote hoeveelheden aan water niet meer verwerken en zal de rivier verder stroomafwaarts buiten haar oevers treden. Bovendien neemt de hoeveelheid verdamping af, omdat water meteen wegstroomt. Als gevolg hiervan kan ook de neerslaghoeveelheid afnemen. Door afwezigheid van bomen wordt wanneer het hard en langdurig regent, ook de dunne bovenlaag van vruchtbare grond weggespoeld. De grond wordt dan niet meer vastgehouden door de vegetatie en haar wortels. Ook dit veroorzaakt overstromingen, omdat de weggespoelde grond de rivierbedding opvult. Het uiteindelijke resultaat hiervan is een kaal, rotsachtig landschap, waar bijna niets meer kan groeien. Wanneer de klimatologische omstandigheden zich hiervoor lenen, is het zelfs mogelijk dat er woestijnvorming optreedt. In ieder geval is de situatie alarmerend genoeg en moet men absoluut alerter worden om te voorkomen dat kaalkap niet kan plaatsvinden. Corruptie en vriendjespolitiek kunnen wel maken dat er veel meer wordt gekapt, want Suriname is namelijk een heel corrupt land geworden, waar criminelen in veel sectoren hebben overgenomen tot nadeel van de hele natie. Zie hier de link naar de website waar ons hout wordt verkocht: https://m.alibaba.com/product/138117771/Surinam-Tropical-Hard-Wood.html?fbclid=IwAR0zMi4O_tqYLmm_mQ0jtE8-yfW2osAum5PjLVorj-qDbP020AAxG815JUo