August 8, 2019


‘Voorkomen dat klimaat niet meer voorspelbaar is’


August 8, 2019

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, benadrukte vanmorgen hoe belangrijk het is, dat parlementariërs in de regio hun stem laten horen over de klimaatcrisis. Volgens de voorzitter moeten wij voorkomen dat het klimaat niet meer voorspelbaar is, waarbij er geen voedselproductie meer is en geen water. Geerlings-Simons sprak bij de 4e internationale conferentie van de ParlAmericas, welke dit jaar in Suriname wordt gehouden op 8 en 9 augustus in Royal Torarica. Het thema is: Strengthening Climate Action through Legislation and Parliamentary Oversight. Geerlings-Simons is bestuurslid van de ParlAmericas en ondervoorzitter van het Klimaatnetwerk voor Zuid-Amerika. Geerlings-Simons haalde verder aan, dat vooral een klein land als Suriname, zijn bossen in stand moet proberen te houden, zodat onze kinderen in de toekomst niet in een wereld terechtkomen waarin zij niet meer kunnen leven. Zij benadrukte hoe belangrijk het is dat parlementariërs goed geïnformeerd worden en leren hoe zij moeten omgaan met de informatie, welke wetten en regels ze moeten maken en hoe ze hun regering en volk moeten stimuleren om actie te ondernemen. “Kleine landen als Suriname met veel bos, moeten wij leren hoe wij alle informatie verzamelen en kloppen op de deur en onze stem laten horen in de wereld. De landen die de meeste broeikasgassen produceren, moeten we overtuigen dat ze zo snel als mogelijk effectieve acties moeten ondernemen om broeigassen te verminderen”, aldus Geerlings-Simons. Het doel van de conferentie is om na te gaan hoe parlementariërs het beheer en toezicht op de koolstofmarkt en niet-marktmechanismen in hun respectieve landen kunnen ondersteunen. Vertegenwoordigers uit Panama, Bolivia, Ecuador, Peru, Barbados, Belize, Canada, Antigua & Barbuda, Jamaica, Trinidad & Tobago, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Costa Rica, Sint Lucia, Mexico, Chili, Sint Vincent and de Grenadines en Colombia, nemen deel aan de conferentie. Morgen wordt de vergadering afgesloten met de aanname van de Parlementaire Declaratie en een veldbezoek aan Weg naar Zee, waar professor Sieuwnath Nailpal van de universiteit, de delegatie zal informeren over onder andere de afkalving aan het kustgebied en hoe dit wordt tegengegaan. ParlAmericas ondersteunt klimaatacties door middel van innovatieve programma’s, dialogen en partnerschappen die zijn ontworpen voor parlementsleden van Noord- en Zuid-Amerika en het Caribisce gebied om de hoogste politieke toezeggingen te bevorderen met betrekking tot de beperking van een aanpassing aan klimaatverandering op het halfrond. -door Kimberley Fräser-