DE ZOVEELSTE MULTINATIONAL

Wordt het voor multinationals oninteressant in Suriname te werken? Die vraag zouden we ons na het vertrek van BHS-Billiton, Alcoa en straks misschien zelfs Iamgold, zeker mogen stellen. We weten zo langzamerhand aan de hand van tal van publicaties wel, waarom BHP-Billiton en de Alcoa uit ons land zijn vertrokken. We zien nu ook dat het zonder constante bewaking en bescherming van de concessionaris Iamgold in Brokopondo, ook steeds moeilijker wordt voor de maatschappij zich hier te handhaven. De regering Bouterse is nu 9 jaar aan de macht en heeft in al die jaren, er niet voor kunnen zorgen dat de maatschappij en de lokale bewoners onder vredige omstandigheden met elkaar konden leven. De concessie van Iamgold ligt in een moeilijk gebied en het dorp Nieuw Koffiekamp ligt veel te dicht bij de operaties van Iamgold, daar valt niet over te twisten. De concessie had niet op een dergelijke wijze moeten zijn verleend. Daar is destijds een fout gemaakt door de voorgaande regering. Van meet af aan hadden er goede afspraken en voorzieningen voor de bewoners van Nieuw Koffiekamp getroffen moeten worden. Iamgold had nimmer zo dicht bij het dorp haar ontginningen mogen aanvangen. En de overheid had daar rekening mee moeten houden. Maar ook de regering Bouterse heeft in de afgelopen 9 jaar, ruimschoots de gelegenheid gehad aan een gedegen oplossing te werken in samenspraak met de lokale bewoners en de vertegenwoordigers van Iamgold. Dat ze getalmd heeft en niet de juiste oplossing heeft kunnen of willen zoeken, heeft erin geresulteerd dat er nu een dode valt te betreuren. Iamgold zal zich nu terecht afvragen na de gewelddadigheden, de toenemende onveiligheid en de zware vernielingen toegebracht aan haar materieel, of het nog wel zin heeft onder ongewijzigde omstandigheden door te werken in dit land. Er gaan nu reeds geruchten dat Iamgold bereid is de concessierechten over te dragen aan een Chinese maatschappij. De vertegenwoordigers van de Chinese staatsonderneming zouden reeds een kijkje komen nemen in het mijngebied van de Canadese multinational, aldus meldingen die wij deze week binnen kregen. Het zou ons dan ook niet verbazen als de Canadezen er de brui aan geven en vertrekken. De problemen in het gebied zijn daarmede niet opgelost. De eventuele nieuwe concessionarissen zullen ook te maken krijgen met de weerspannigheid van lokale bewoners, die van mening zijn dat ze toegang moeten blijven krijgen tot de concessie die nu nog in handen is van Iamgold. De regering Bouterse blijft dus met hetzelfde probleem zitten en zal na deze dodelijke schietpartij wel met een werkbare oplossing voor beide partijen moeten komen. De schuld van het incident willen schuiven op de voormalige regering, is gewoon walgelijk en past in het ‘a no mi’ straatje van de NDP. Ze heeft 9 jaar niets bijzonders gedaan om het vraagstuk op te lossen en voor iedereen acceptabel te maken en wijst nu met de verwijtende vinger naar de regering van het Nieuw Front. Foei toch NDP, dat je nooit verantwoordelijk wenst te zijn voor je eigen falen. Hoe het ook zij, er moet een verandering plaatsvinden zodat er zich geen calamiteiten meer voordoen. Daar moet de NDP nu naarstig aan gaan werken. Iamgold zal niet geneigd zijn onder de ongewijzigde omstandigheden het werk te hervatten. Het bedrijf zal nu meer dan ooit tevoren, hameren op meer garantie voor het waarborgen van de veiligheid van haar werkers en de bescherming van haar kapitaalgoederen. Ook voor de in armoede verkerende binnenlandbewoners, zal de overheid een goede oplossing moeten zoeken en vinden. Als ze denkt dat de zaak wel zal doodbloeden, vergist ze zich deerlijk en loopt ze grote kans, dat er wederom een multinationale onderneming haar biezen pakt. En het laatste moeten we, gezien de steeds afnemende deviezeninkomsten van dit land, zeker niet hebben.

More
articles