July 15, 2019


Import foam en verkoop illegale tabak niet gestopt


July 15, 2019

Hoewel het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, een importverbod voor styrofoam en streng verbod op de verkoop van illegale tabak had aangekondigd, blijken beide volgens Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), normaal door te gaan. Het verbod op de import voor styrofoam is per 1 mei ingegaan en per 1 november zal er een algeheel verbod van kracht zijn op het gebruik van styrofoam in de voedselindustrie. Echter zijn er volgens Hasnoe nog tal van vragen. Er is een periode van zes maanden ingebouwd, waarbij winkeliers hun voorraden moeten verkopen en ook de foamproducten die zij nog binnenkrijgen, gauw moeten verkopen. “Als er nog foamproducten geïmporteerd worden, hoe lang zal het nog duren voordat deze worden verkocht. Hoe zal de controle geschieden? Er is dus geen garantie dat het wordt stopgezet”, zegt hij. Hasnoe staat achter het verbod, maar vraagt zich ook af wat er zal gebeuren met de plasticfabrieken en of er reeds vervangingsproducten zijn bekeken. Hij zegt dat er slechts twee grote plasticfabrieken in Suriname zijn en die zijn in handen zijn van buitenlanders. “Er ontbreekt nog veel informatie vanuit HI&T.” Minister Tsang die enige tijd geleden is aangetreden als minister van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), weigert volgens Hasnoe om contact te onderhouden met de vereniging. Volgens Hansoe vervult zijn vereniging een zeer belangrijke rol, gezien het grote aantal winkeliers dat is aangesloten. Hij vindt het daarom belangrijk dat bepaalde informatie wordt doorgespeeld. De import en het gebruik van styrofoam worden verboden, omdat styrofoam een nadelige invloed heeft op de volksgezondheid en het milieu. Het verbod geldt voor etensbakjes, borden, drinkbekers, vlees- en groententrays en piepschuim dat vervaardigd is uit geëxpandeerde kunststof. Illegale tabak Hasnoe geeft aan, dat er altijd een illegale weg gevonden zal worden voor illegale producten. Daarom probeert zijn vereniging de winkeliers via de media erop te attenderen om niet mee te doen aan het illegaal verkopen van onder andere tabak. Hij merkt op, dat er nog veel illegale tabak wordt verkocht, omdat die veel goedkoper is. Dat de verkoop nog steeds plaatsvindt, laat volgens hem zien dat de controle vanuit de overheid niet optimaal is. Maar wordt er gecontroleerd, dan krijgen winkeliers die deze tabak verkopen, wel een boete. De VSW informeert met name de Chinese winkeliers hierover en wijst ze op de consequenties die kleven aan de verkoop van deze illegale waar. “Want de boete die ze krijgen wanneer zij gepakt worden, daarmee zullen ze een groter verlies lijden”, zegt Hasnoe. -door Kimberley Fräser-