VERKAPTE DEVALUATIE OP KOMST

Ofschoon de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, al geruime tijd roept dat we uit de economische crisis aan het geraken zijn, merkt de consument en het overgrote deel van het bedrijfsleven, daar nauwelijks of helemaal niets van. De wisselkoersen die op zovele fora door de regering en in het bijzonder de president, omlaag zouden worden gebracht, gaan eerder regelmatig met enkele punten omhoog dan omlaag. Zelfs van stabiliteit van de wisselkoers is nauwelijks sprake, als we thans vernemen dat de Centrale Bank van Suriname, doende is zijn wisselkoers voor vreemde valuta omhoog bij te stellen van SRD 7.52,- voor de dollar naar 7.85,- voor dezelfde Amerikaanse munt. Dit houdt in, dat de Centrale Bank op beperkte schaal voor bepaalde importen, aan ondernemingen deviezen uit de monetaire reserves ter beschikking stelt, maar dan wel voor een aangepast hogere koers voor de dollar. Het is logisch dat ook de wisselkoers van de SRD ten opzichte van de euro, een opwaartse aanpassing zal moeten ondergaan. Bij de cambio’s en in het zeker bestaande parallelle valuta wisselcircuit, waar thans al SRD 8.40,- voor een dollar wordt betaald en die vaak niet te krijgen is, zal er zeker ook een verhoogde wisselkoers worden geïntroduceerd zodra de Centrale Bank heeft aangepast en doorgevoerd. Dit houdt zeker een sluipende devaluatie van de SRD ten opzichte van de dollar in en zal zonder enige twijfel een verdere inflatoire werking hebben. Naar wij vernemen, zal de aangepaste wisselkoers van de moederbank een stijging van 4.3.88 procent inhouden en daar komen zeker doorberekeningen in prijzen voor de consument van. Vanaf het begin van het jaar 2016 zijn we met devaluaties van de SRD geconfronteerd, terwijl Hoefdraad als president van de Centrale Bank voor de verkiezingen van 2015, steevast had beweerd, dat er geen geldontwaarding van de SRD op komst was. NDP-parlementariër Amzad Abdoel, loog de boel aan elkaar door voortdurend te roepen dat er geen devaluatie van de SRD zou plaatsvinden. Nou, we hebben het wel geweten: de koers ging van 3.35,- naar 4.05,- en vervolgens nog hoger en uiteindelijk werd die losgelaten en gekoppeld aan het mechanisme van vraag en aanbod en betalen we nu buiten de handelsbanken en de cambio’s om, zeker 8.40,- voor de dollar als die tenminste ter beschikking wordt gesteld aan de cliënt. Na de op komst zijnde verhoging van de wisselwaarde voor de dollar en vermoedelijk ook de euro door de Centrale Bank, zullen ook de koersen bij de lokale banken in opwaartse richting worden bijgesteld. Dit houdt in dat alles weer duurder zal worden en het volk armer. Welke regeringsfunctionaris durft nu nog te beweren, dat we uit de financieel-economische crisis aan het geraken zijn. Wie dat nu nog gelooft, is ronduit naief, politiek emotioneel bezwaard geraakt, of blind.

More
articles