SZF verbaasd over stellingname Vereniging van Apothekers

De stellingen van de Vereniging van Apothekers (VvA) verbazen het Staatsziekenfonds (SZF) ten zeerste, vooral omdat bekend is bij de VvA, de Vereniging van Medici Suriname (VMS) en alle andere beroepsgroepen, dat al meer dan tien jaar de Farmaceutische Inspectie van Volksgezondheid voornamelijk bemenst is geweest door Cubaanse farmaceuten of Surinaamse farmaceuten die in Cuba gestudeerd hebben. De VvA heeft nog nooit bezwaar gemaakt tegen de bemensing van het hoogste inspectieorgaan in de farmacie door Cubaanse farmaceuten. Naar aanleiding van de berichtgeving in diverse media, waarin gezegd wordt dat:

  1. Het voorschrijfgedrag van de Cubaanse artsen niet in overeenstemming is met de behandelprotocollen in Suriname en dat dit leidt tot grote problemen, aangezien de betreffende patiënten daardoor geen optimale farmacotherapeutische behandeling zouden ondergaan.
  2. De recepten die door Cubaanse artsen worden voorgeschreven vaak onleesbaar zijn, omdat deze in het Spaans worden voorgeschreven, waardoor de apotheken via allerlei wegen moeten zien te achterhalen wat de artsen precies geschreven hebben. Dit leidt tot extra problemen en mogelijke fouten met alle gevolgen van dien voor de patiënt.
  3. De geneesmiddelen die de Cubaanse artsen voorschrijven, vaak niet voorkomen in Suriname. Hierdoor kunnen patiënten niet geholpen worden, waardoor ze weer terug moeten naar een Surinaamse arts.
  4. Professionele communicatie met Cubaanse artsen vrijwel onmogelijk is, daar men de Nederlandse of de Engelse taal niet beheerst.
  5. Regelmatig vanwege bovenstaande zaken door de apotheek met de patiënt in kwestie wordt gecommuniceerd voor het kunnen achterhalen van de voorgeschreven medicatie. Hierdoor is het vaker voorgekomen dat de patiënt is geadviseerd om toch een Surinaamse arts te raadplegen, daar er verschillen zijn tussen de informatie van de patiënt en het voorgeschrevene op het recept.

De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) heeft met grote verbazing en bezorgdheid nota genomen van hetgeen door de Vereniging van Apothekers (VvA) wordt gesteld en vraagt vanuit haar verantwoordelijkheid die ze draagt voor het grootste deel van de patiënten in Suriname, nadere uitleg c.q. bewijs van hetgeen gesteld is.

Het SZF is verbaasd dat er sinds bijkans dertig jaar, tientallen Cubaanse artsen in Suriname werkzaam zijn en dat het SZF, dat de meeste recepten verwerkt, registreert en archiveert, na grondig intern onderzoek niet tot dezelfde conclusie kan komen als de VvA. De gemeenschap zou ermee gediend zijn als de VvA daadwerkelijk het bewijsmateriaal van het door de vereniging beweerde op tafel legt.

Het SZF kan ten aanzien van het beweerde van de VvA, evenveel of genoeg bewijsmateriaal aanleveren ten aanzien van de Surinaamse voorschrijvers, aangezien bij vergelijking geen noemenswaardige verschillen zijn aangetroffen tussen het voorschrijfgedrag van de Surinaamse artsen en hun Cubaanse collega’s.

More
articles