June 30, 2019


NATIONAL RISK ASSESSMENT HAALBAAR?


June 30, 2019

Onder druk van de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, werd het totale team verantwoordelijk voor het National Risk Assessment, NRA, onder leiding van ex-governor Glenn Gersie en Angela Limon-Sof, hoofd van de Juridische afdeling van de Centrale Bank, opgeheven. Dit team trof de voorbereidingen om ons financieel systeem klaar te stomen voor het NRA. Met deze handeling van Hoefdraad werden alle professionals/experts weggewerkt, omdat hun politieke kleur niet paars was. Vervolgens heeft ‘governor Van Trikt’ in mei, het Project Management Team, PMT, geïnstalleerd voor de uitvoering van het NRA. Er werd toen gezegd, dat het PMT de technische uitvoerder van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie en het contactpunt voor de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IDB, is. De taakomschrijving van het PMT is om in samenwerking met de IDB, de benodigde informatie voor de opmaak van de nationale risico analyse te verzamelen uit de publieke en private sector. De grootste focus hierbij moet liggen op de risico’s van het witwassen van gelden. Ons land heeft in 2002 de anti- money laundering wetgeving aangenomen. De Richtlijn inzake Anti-Money Laundering en de bestrijding van de Financiering van Terrorisme (AML/CFT), werd vervolgens in 2012 herzien en voor het laatst in oktober 2016. Vanwege de verscherpte toepassing van de AML/CFT wet- en regelgeving, alsook de richtlijnen die worden vereist door de Centrale Bank van Suriname, wordt sinds vorig jaar een ieder die stortingen/overmakingen doet vanaf een bepaald bedrag, verplicht om de herkomst van het geld aan te geven. Om dit proces te versnellen, hebben de Verenigde Staten al US-dollar 430.000 toegezegd in fondsen, zodat dit traject adequaat geschiedt. Met dit geld moet de regering van Suriname in staat zijn, een nationale risicobeoordeling voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering uit te voeren, de zogeheten nationale risicobeoordeling/National Risk Assessment (NRA), en een training om overheidsinstanties in staat te stellen om te identificeren, rapporteren, onderzoeken en vervolging van het witwassen van geld. De regering van Suriname heeft technische ondersteuning aangevraagd om zich voor te bereiden op een aankomende evaluatie van de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF. Suriname zal in het laatste kwartaal van 2020, wederom door de CFATF worden geëvalueerd. Vooruitlopend op deze evaluatie, dient ons land een NRA uit te voeren en de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering te identificeren, beoordelen en begrijpen en vervolgens acties te ondernemen voor het terugdringen, eigenlijk vermijden, van de geïdentificeerde risico’s en kwetsbaarheden.