June 30, 2019


Foto: Ivan Summerville

GAAT KWESTIE RGD OOK IN DE DOOFPOT?


June 30, 2019

In het rapport dat Orion Assurance & Advisory heeft uitgebracht over de Regionale Gezondheidsdienst, RGD, komen de miljoenenmalversaties die gepleegd zijn bij de dienst, aan het licht. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het ministerie van Financiën. Het gaat voornamelijk om malversaties onder leiding van de voormalige directeuren Maaltie Sardjoe en Edwin Noordzee. Sardjoe heeft van augustus 2001 t/m maart 2016 leiding gegeven aan de RGD, Noordzee van maart 2016 t/m maart 2019. Het bestuur van de RGD wordt gebrek aan controle op het handelen van de directie verweten. Het is niet de eerste keer dat de regering het doet voorkomen alsof zij een grove strijd voert tegen corruptie. Ook bij de voorgaande projecten als Naschoolse Opvang, Carifesta, de aankoop van het ambassadegebouw in Parijs, de aanschaf van leerboeken voor miljoenen euro’s die nu in een depot zijn opgeslagen, zei de regering een onderzoek in te zullen stellen. Maar wat is er terechtgekomen van deze zaken? Alle vermoedelijke corruptiezaken worden op het bord van de procureur-generaal geplaatst. Echter kan hij er ook niet veel aan doen, wanneer de door hem opgevraagde documenten, onvolledig zijn. Deze regering denkt het volk een appel voor een ei te kunnen verkopen. Het volk heeft niets aan onderzoeken en rapporten die malversaties weergeven, maar daarna in een la worden weggestopt. Nu de verkiezingen voor de deur staan, probeert de regering een beeld te creëren alsof zij plotseling corruptie wil bestrijden. Het zal ons niet verwonderen als het rapport inzake de RGD, in de doofpot zal belanden, samen met alle andere rapporten. Het laatste wat wij van deze regering kunnen verwachten, is dat zij corruptie die gepleegd wordt door haar eigen mensen, zal aanpakken. Een regering die zich schuldig maakt aan corruptiue, zal nooit en te nimmer in staat zijn om corruptie aan te pakken. Daarvoor heeft men integere mensen nodig. Mensen met een onbevlekt blazoen, alleen zij zullen zonder aanziens des persoons, corruptie aan het licht willen brengen.