June 12, 2019


Werknemers mogen geen dupe worden van bedrijfssluiting


June 12, 2019

Armand Zunder, voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisa-tie (PWO) en de Algemene Werkne-mers Bond (AWB), is van mening dat werknemers niet de dupe mogen worden van bedrijfssluitingen. Zunder is momenteel bezig om voor het personeel van het RCR Zorghotel een sociaal plan op te stellen waarover overeenstemming bereikt moet worden met de directie. De positie van het personeel is vooralsnog onduidelijk, omdat het Staatsziekenfonds nog overweegt als het de samenwerking met de instelling zal voortzetten. Indien dit niet gebeurt, zal dit resulteren in de sluiting van het Zorghotel met als gevolg collectief ontslag van het personeel. Door dit specifieke geval is de vakbeweging onder leiding van Zunder, tot de ontdekking gekomen dat de wetgeving hier een groot probleem kan vormen. Voor individuele ontslagen zijn de zaken in de wet goed geregeld, maar niet als het gaat om collectief ontslag. Zunder zal zich eerst inzetten voor een sociaal plan voor het personeel van het Zorghotel, daarna wil hij samen met de rest van de vakbeweging eraan werken, dat ook collectief ontslag goed bij wet geregeld wordt. Het sociaal plan behelst niet alleen een afkoopregeling voor de werknemers die ontslag zullen krijgen, maar ook outplacement. Dit houdt in dat deze werknemers opleidingen en trainingen krijgen om een nieuwe baan te kunnen vinden en dat het bedrijf hen ook helpt bij het zoeken en vinden van een nieuwe baan. door Priscilla Kia