June 12, 2019


Afrikaanse varkenspest kan Suriname ook bereiken


June 12, 2019

De Afrikaanse varkenspest, een virus dat vorig jaar in China uitbrak, is al in diverse landen gesignaleerd. Gezien de nauwe relatie met China, zegt voedseltechnoloog Ricky Stutgard, dat de kans groot is dat dit virus ook Suriname bereikt. Vanuit het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zijn er maatregelen getroffen om het virus buiten ons land te houden, zo is er onder andere de controle op importvergunningen voor vleesproducten, waarbij er gekeken zal worden uit welk land en gebied de dieren of producten afkomstig zijn. Maar volgens Stutgard zijn deze maatregelen niet voldoende. Hij zegt dat de autoriteiten niet erop moeten rekenen, dat een ieder zo eerlijk zal zijn, vooral wanneer men hoort dat uit bepaalde landen geen vlees/vleeswaren meegenomen mogen worden. Hij vraagt zich af, hoe goed de controles zullen zijn. “Stel je voor dat iemand varkensvlees heeft gekocht in China, maar hij vertelt LVV, dat het uit Nederland komt.’’ Bovendien zijn er heel wat manieren waarop mensen illegaal vlees kunnen smokkelen. “Reizigers zullen toch proberen om vlees in hun bagage mee te nemen, maar ook voor de illegale handel moeten wij waken, want als besmet vlees eenmaal naar ons land komt, wordt het hier een ramp”, zegt Stutgard. Er zal volgens hem een zero tolerance beleid gevoerd moeten worden, waarbij het niet toegestaan is om vlees uit het buitenland, mee te nemen naar Suriname. ‘’Er zal dus op verschillende manieren een strengere controle uitgeoefend moeten worden en als autoriteiten op de luchthaven toch mensen tegenkomen met vleeswaren, moeten deze in beslag genomen en vernietigd worden”, stelt Stutgard. Er zullen ook betere voorzorgmaatregelen getroffen moeten worden met varkenstelers. Stutgard vindt dat er goed overleg gepleegd moet worden met de boeren. Afgesproken is dat boerderijen niet zomaar betreden mogen worden, omdat personen die in contact zijn gekomen met besmette varkens, het virus gemakkelijk kunnen overbrengen via hun kleding. Daarom zou ook de werkkleding van medewerkers op de boerderijen moeten blijven en gereinigd worden. “Ik heb ook niet gehoord dat LVV de boeren heeft geïnformeerd over preventiemaatregelen met betrekking tot het virus en hoe zij zich hierop moeten voorbereiden’’, zegt Stutgard. Er zal volgens hem een nationale aanpak moeten komen waarbij meerdere instanties betrokken zullen moeten worden om te voorkomen dat besmet vlees ons land bereikt. door Kimberley Fräser