June 12, 2019


Partijen moeten om de tafel in kwestie trawlers


June 12, 2019

In het kort geding dat Ros National Fishery N.V. tegen de regering heeft aangespannen, is tot op heden geen uitspraak gekomen. Gisteren heeft de rechter, de partijen vier weken de tijd gegeven om overeenstemming te bereiken. Rabin Parmessar, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gaf eerder in het parlement aan, bij zijn standpunt te blijven: er zullen geen vergunningen verleend zullen worden aan de fabrieksschepen, omdat die niet voldoen aan de voorwaarden van de Surinaamse viswetgeving. De advocaat die de zaak behartigt namens de staat, verklaarde tegenover de rechter dat er reeds gesprekken zijn geweest, maar dat de regering binnen een week haar standpunt schriftelijk kenbaar zal maken. Voorzitter van de Surinaamse Seafood Associatie, Udo Karg, zegt desgevraagd dat de voorlopige beslissing van de rechter gerespecteerd moet worden. Dat neemt niet weg dat hij zich niet kan terugvinden in het voorstel van de rechter om tot een vergelijk te komen. Volgens Karg is er in deze kwestie geen enkele tussenweg mogelijk, de enige optie is dat de schepen ons land verlaten. “De visserij die ze wensen te beoefenen, bestaat niet in Suriname en het is ook door internationale organisaties bewezen dat onze wateren dat soort van capaciteit van visvangst niet aankan”, aldus Karg. VHP-parlementariër Mahinder Jogi, geeft aan dat de viswetgeving heel duidelijk is. “De wet zegt dat er geen vergunning verleend mag worden aan schepen met een vermogen van meer dan 500PK”, haalt hij aan. Jogi zegt dat het daarom voor hem niet duidelijk is waarom de rechter tot de conclusie is gekomen, dat partijen beter om de tafel kunnen gaan. “De regering moet in deze kwestie bij haar standpunt blijven’’, zegt Jogi. Hij twijfelt er niet aan dat er onder de tafel gelden zijn betaald, omdat deze schepen helemaal vanuit China naar ons land zijn gekomen. “De president blijft toch ook aanhalen dat het in deze kwestie gaat om bevriende naties. Dat is ook de reden waarom de vorige minister van LVV heeft bedankt”, aldus Jogi. door Yves Kloppenburg