June 11, 2019


Vids alert voor vertragingstactieken


June 11, 2019

De Vereniging van Inheem-se Dorpshoofden in Surina-me (VIDS), is alert voor vertragingstactieken binnen het grondenrechtenvraagstuk. Dit zegt Vids-voorzitter Theo Jubithana vandaag desgevraagd aan De West. In het parlement is in de-cember 2017 de Wet Be-schermde Dorpsgebieden aangenomen. Met deze wet wordt het de overheid verboden concessies binnen een straal van 5 km van de dorpen uit te geven. De Vids heeft reeds lang duidelijk gemaakt dat ze niet akkoord gaat met de 5 km economische zone rondom de dorpen, maar voor het collectief recht kiest waarbij alle dorpen duidelijk gedemarkeerd worden. Volgens Jubithana heeft de Vids haar huiswerk al gemaakt en zijn 95 procent van de inheemse dorpen al gedemarkeerd. Over de laatste ontwikkelingen binnen het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk, zegt Jubithana dat de commissie Wets-voorstellen, Demarcatie en Bewustwording, is geïnstalleerd. Daarnaast is er SRD 1 miljoen beschikbaar ge-steld om het stappenplan uit te voeren. Met het laatste gaat het volgens Jubithana een beetje stroef, maar er wordt hard gewerkt om de deadline te halen, terwijl er wordt gewaakt voor vertragingstactieken vanuit de regering en vanuit andere hoeken. Onlangs werd het traditioneel gezag van de inheemse en tribale volken breedvoerig geïnformeerd over de stand van zaken en de nog uit te voeren activiteiten betreffende het voortraject tot op heden. Vorig jaar zijn tien dorpen uit de Vids gestapt. Als reden gaven zij aan de slechte communicatie, ook zou de VIDS hun belangen niet behartigen. Volgens Jubithana wordt er wel contact met de dorpen onderhouden. Vanaf eind vorig jaar is de organisatie gestart met het bezoeken van verschillende inheemse dorpen voor kennismaking en de laatste updates omtrent het grondenrechtenvraagstuk. Een groot deel van de dorpen in Marowijne en Para, is reeds aangedaan, waarbij de tien dorpen die zijn uitgetreden, niet zijn uitgesloten. Wel is het zo dat eerst de andere dorpen worden aangedaan. Volgens Jubithana was de slechte communicatie niet de echte reden voor het uittreden van de dorpen. Hij ziet het meer als een poging vanuit de politieke hoek om de Vids vleugellam te maken en een andere organisatie op te richten die met de regering zou onderhandelen over het grondenrechtenvraagstuk. Desondanks kijkt de Vids naar mogelijkheden om de dorpen te benaderen en uiteindelijk een oplossing te vinden voor het grondenrechtenvraagstuk. door Priscilla Kia