June 11, 2019


Bond Surpost weer in beraad; wil af van directie en RvC


June 11, 2019

Het personeel van Surpost is vanaf gisteren wederom in beraad en is van plan dit te verscherpen, omdat de houding van de directeur volgens bondsvoorzitter Walther Uiterloo, met de dag erger wordt. Uiterloo zei aan de media dat er meerdere malen is gevraagd om directeur John Power te vervangen, mede gelet op de financiële situatie waarin Surpost verkeert, die valt onder de hoofdverantwoordelijkheid van de directeur. De bond had een zaak aanhangig gemaakt, waarbij in maart 2019 vonnis is gewezen. Echter heeft de directeur niet voldaan aan het vonnis, waar er gesproken is over het uitvoeren van een salarisverhoging van SRD 1000 en 250 procent verhoging van de secundaire voorwaarden. De directie geeft steeds aan dat Surpost in de rode cijfers zit en heel wat verlies heeft geleden, waardoor al die verhogingen niet mogelijk zijn. De bond heeft afgelopen vrijdag een gesprek gevoerd met de directie, maar volgens Uiterloo was het onderwerp van de uitnodiging meer gestoeld op valse voorwendselen. Echter is de bond niet meer bereid om te onderhandelen over het wensenpakket van 2018 en de cao 2019, maar eist de bovengenoemde verhoging. Vanwege het beraad stagneren de werkzaamheden bij het staatsbedrijf. Volgens Uiterloo wordt de gemeenschap hierdoor gedupeerd. Uiterloo: “Brieven worden niet bezorgd door de postbode, pakketten worden aangeleverd op Zanderij, maar komen terug, omdat Surpost kennelijk ook niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, klachten kunnen niet behandeld worden, mensen verwachten brieven van de ambassades en mensen moeten vanwege deurwaardersexploten hun vonnissen uitvoeren, maar de brieven liggen opgestapeld op de afdeling Expeditie.’’ Uiterloo bracht in herinnering dat de president tijdens zijn aantreden in 2015 had beloofd, dat hij de bezem zou halen door de staatsbedrijven en dat de Raden van Commissarissen (RvC) van de staatsbedrijven vervangen zouden worden, maar bij Surpost is dat nog steeds niet gebeurd. De RvC bij Surpost zit al vanaf 2011 aan. De toegevoegde waarde van de RvC is volgens de bond niet reëel, want de RvC werkt niet samen met directie en het personeel om Surpost te behoeden voor verder verlies. Uiterloo zei verder, dat Marcelino Nerkust die namens het personeel in de RvC zit, nergens te bespeuren is. Bij geen enkel beraad dat wordt opgestart bij Surpost, is Nerkust opgekomen voor het personeel en dat neemt de bond hem zeer kwalijk. De bond heeft de regering, met name het ministerie van Financiën, meerdere malen verzocht om zowel de directeur als Nerkust te vervangen, echter zonder resultaat. Uiterloo vermoedt dat het kennelijk om politieke verhoudingen gaat. Hij betreurt de situatie, omdat het beraad voortgezet wordt en de gemeenschap eronder lijdt. door Kimberley Fräser