June 8, 2019


Klimaatfondsen worden steeds schaarser


June 8, 2019

Tijdens de begrotingsbehandeling hebben parlementariërs veel vragen ge-steld over hoe Suriname in aanmerking kan komen voor middelen van internationale organisaties voor het financieren van klimaat gerelateerde acties. President Desiré Bouterse heeft tijdens het beantwoorden van deze vragen aangegeven, dat klimaatfondsen steeds schaarser worden, omdat donoren niet langer happig zijn om extra middelen vrij te maken voor het klimaat. Het gevolg is dat een steeds groter aantal landen strijdt om toegang te krijgen tot deze fondsen. Volgens Bouterse vergt dit proces veel tijd en geduld. Suriname heeft daarentegen een traject uitgezet, waarbij zowel internationale financieringsinstituten als landen zijn geïndiceerd die Suriname willen ondersteunen. Het huiswerk dat Suriname moet maken om aan te geven wat zijn plannen zijn met het milieu, mag hierbij niet onderschat worden. “Er wordt nu samengewerkt met de IDB voor een nadere milieu-analyse om een voorstel te presenteren aan het Green Climate Fund. Suriname werkt ook samen met het United Nations Department for Economic and Social Affairs en de UNDP voor capaciteitsversterking van specifieke deskundigheid”, deelde de president mee. Overigens is in februari dit jaar een klimaatconferentie gehouden. Het doel van de conferentie was om landen die in een soortgelijke positie als Suriname verkeren, bijeen te brengen teneinde gezamenlijke standpunten in te nemen met betrekking tot klimaatfinanciering. De bereikte doelen zullen binnenkort aan het parlement gepresenteerd worden. Volgens de president is het Suriname gelukt om voor de eerste keer in de geschiedenis, de ontwikkelingslanden met een hoge bosbedekking en een lage ontbossingsgraad, de zogenoemde HFLD-Landen, te verenigen. Van de 25 HFLD-ontwikkelingslanden waren 18 op de conferentie aanwezig. Deze landen hebben op de Krutu of Para-maribo, de Joint Declaration on Climate Finance Mobilization aangenomen, die inhoudt dat er een gezamenlijk pad zal worden bewandelen met betrekking tot de toegang tot klimaatfondsen. Suriname is hierbij aangewezen om de landen te leiden op dit pad. Deze positie heeft ervoor gezorgd dat Suriname samen met Costa Rica, gekozen is in het bestuur van de United Nations Environment Assembly en in het bestuur van de United Nations Forum on Forests. door Priscilla Kia