June 4, 2019


Commissie proclamatie doelen geïnstalleerd


June 4, 2019

In het partijcentrum van de NPS, vond hedenmorgen de installatie plaats van de commissie die zich zal inzetten voor het behalen van de proclitische doelstellingen. De commissie bestaat uit voorzitter Hesdy Pigot en zeven leden, waaronder Patricia Etnel en Ruth Wijdenbosch. Op 25 mei vond in het Mapane gebied de ondertekening plaats van een proclitische samenwerking tussen de initiatiefnemers Gregory Rusland, voorzitter van de NPS en de voorzitter van de Abop, Ronnie Brunswijk. Met de samenwerking worden de stadscreool en de Marron gezien als één groep, de proclitische beweging. De beweging zal zich voor deze groep inzetten op het gebied van onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en recreatie. Rusland gaf aan dat deze beweging op de goede weg is, omdat hij heeft gemerkt dat er meer dan 4.000 mensen aanwezig waren tijdens de proclamatie. Hoewel hij tevreden terugblikt naar dat moment, merkt hij dat er vanuit bepaalde hoeken van de samenleving ruis is ontstaan rondom deze samenwerking. De voorzitter benadrukte dat deze samenwerking geen politieke samenwerking is, maar één die mensen van Afrikaanse afkomst bij elkaar moet brengen. “Er wordt getracht deze samenwerking in een bepaalde richting te duwen, ondanks we steeds hebben aangegeven dat het geen politieke samenwerking is”, zegt Rusland. Volgens hem zijn er noden bij de nakomelingen van de nazaten, die opgelost moeten worden. Op deze manier proberen de NPS en de Abop hun bijdrage te leveren. De voorzitter is van mening dat als ze bezig zijn met iets goeds, er in feite geen tegenstand zou moeten komen, maar juist steun. Hij geeft aan dat een ieder welkom is om zijn ondersteuning te geven aan dit initiatief, omdat de doelen ten voordele komen van de totale gemeenschap. Brunswijk is van mening dat de dag van 25 mei gezien kan worden als een succes, omdat mensen met de dezelfde geloofsovertuiging getracht hebben dit initiatief in een kwaad daglicht te zetten, maar desondanks de opkomst van die dag zeer goed te noemen is. Hij gaf aan een paar keer uitgelegd te hebben dat dit geen politieke samenwerking is. “If tra groep ab ding eenheid, sejde mik blaka sma no mag bundel”, stelt Brunswijk. Volgens hem zijn er in zijn partij verschillende bevolkingsgroepen, dus is er geen reden tot etnische politiekvoering. De voorzitter gaf aan het erg te vinden dat sommigen het een andere wending wensen te geven. Volgens hem zal tijdens deze samenwerking de nadruk gelegd worden op onderwijs en gezondheidszorg. “A no blaka sma wan e siki en moes kies onderwijs toch, na a la sma o geniet fing”, aldus Brunswijk. -door Yves Kloppenburg-