June 2, 2019


WIJ VOORZIEN IN DE VRAAG NAAR DRUGS?


June 2, 2019

In de Dr. Jules Sedney haven heeft de douanerecherche twee weken geleden in een container flessen siroop aangetroffen waarin vloeibare cocaïne zat. Nog geen drie weken geleden werd er een container met 492 kilogram cocaïne in Frankrijk onderschept. In de container waren bacoven vervoerd en de drugs waren verborgen in een dubbele bodem. Maar president Desi Bouterse is het niet eens met de stelling dat Suriname een narcostaat is. Volgens Bouterse wordt Suriname als doorvoerland gebruikt door drugscriminelen, maar Suriname is niet de producent van de cocaïne, die steeds een smet legt op het imago van het land. Maar als je als president weet dat ons land als doorvoerland wordt gebruikt, dan zou het toch logisch zijn dat je afdoende maatregelen treft om de drugscriminelen het niet gemakkelijk te maken. Het is bekend dat erin de afgelopen tijd grote hoeveelheden drugs in Suriname en afkomstig uit ons land, extern in beslag zijn genomen. Volgens Bouterse is er hier al sprake van effectief optreden, maar Keerpunt denkt dat de zaak anders aangepakt moet worden. Hoe komen de drugs verpakt en al in de haven? Want de drugs die tot nu toe onderschept werden in de Jules Sedney Haven en ook in het buitenland, zaten in vrijwel dezelfde containers. Maar hoe komt het spul binnen in ons land als we zelf geen cocaïne vervaardigen? Bouterse spreekt wel de waarheid, wanneer hij zegt dat de grote vraag komt uit de afzetlanden en zolang die er is, zullen drugscriminelen trachten om via Suriname hun markt te bereiken. Maar als de regering een waterdicht anti-drugsbeleid zou toepassen en een hechtere samenwerking aangaat met verschillende buitenlandse anti-drugsorganisaties zoals de Drugs Enforcement Administration, dan denkt Keerpunt wel, dat er een aanzienlijke daling zal ontstaan in de smokkel van drugs naar ons land. Maar zolang er een schijnbaar gedoogbeleid wordt gevoerd en de regering doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is, zullen de duizenden kilo’s drugs op allerlei manieren worden binnen gebracht en weer verstopt om vervoerd te worden naar het buitenland. Dus nogmaals, de regering Bouterse moet niet weer de ‘ANO MI kaart’ spelen. Volgens Bouterse moet het buitenland harder werken aan preventieve maatregelen. ‘’Wanneer de vraag vanuit de afzetmarkten komt en zolang die er is, zullen drugscriminelen proberen via Suriname hun markt te bereiken. Wanneer de vraag naar drugs stopt of wanneer de veiligheidsdiensten in die landen harder optreden, waardoor die niet langer aantrekkelijk is voor criminelen, zal ook de smokkel afnemen”, aldus Bouterse. Door deze stelling schuift Bouterse de opgedane reputatie van ons land als drugsnatie in de schoenen van het buitenland. Onze wateren en luchtruim moeten op allerlei manieren worden gecontroleerd. Maar in tegendeel merk je dat er allerlei vreemde dingen gebeuren. Onlangs publiceerde Keerpunt dat luchtvaartmaatschappijen Blue Wings en Gum Air, niet langer mogen landen op de air strip van Tafelberg. Dit soort beslissingen zorgen voor groot argwaan, want waarom mogen deze luchtvaartmaatschappij niet meer zonder toestemming vliegen op Tafelberg? De luchtvaartdienst heeft dit schriftelijk laten weten aan een van de maatschappijen en daarbij vermeld, dat er een overeenkomst is gesloten door de overheid met de luchtvaartmaatschappij ‘9 Aviation’ die op de air strip van de Tafelberg alleen beheersdaden mag uitvoeren. In het schrijven wordt ook vermeld dat indien een derde luchtvaartmaatschappij naar de Tafelberg wenst te vliegen, er eerst toestemming gevraagd dient te worden aan ‘9 Aviation’. Nadat ‘9 Aviation’ de luchtvaartdienst  schriftelijk heeft verwittigd van de aanvraag voor het landen door de in ons land bekende luchtvaartmaatschappijen op de Tafelberg, zal of kan de luchtvaartdienst daar alsnog toestemming voor verlenen. Nu vragen wij ons af wie is de persoon achter ‘9 Aviation’? Wie heeft deze maatschappij het recht verleend om zoveel zeggenschap en mandaat te hebben over dat specifieke gebied? Waarom moet de luchtvaartdienst ‘9 Aviation’ eerst schriftelijk waarschuwen alvorens Blue Wings en Gum Air weer op Tafelberg mogen landen? Wat zich thans op de Tafelberg zal afspelen, laat zich raden. Ooit van satellietfoto’s of monitoring gehoord? En dan vreemd opkijken als wij door het buitenland in de verdachtenbank worden gepositioneerd.