June 2, 2019


PRESIDENTIEEL PALEIS INCLUIS


June 2, 2019

De verwaarlozing van monumenten behorende aan de overheid grijpt overal om zich heen en ook het mooiste gebouw, het Presidentieel Paleis, is daar niet van bespaard gebleven. Aan de achterzijde van het paleis is het verval voor de oplettende burger duidelijk zichtbaar. Ramen op de bovenverdieping zijn deels uiteengevallen of ontbreken totaal. Vlak boven de dakkapel en onder het leien dak is een afdichtingsplak van de vliering losgeraakt en die kan elk moment omlaag kletteren en nog meer schade veroorzaken aan de lager gelegen leien dakbedekking. Tot nog toe heeft niemand ingegrepen om het verval te stoppen. Komt ervan als we kiezen voor cultuurbarbaren die totaal geen verstand en of waardering hebben voor ons cultuur erfgoed en alleen maar doende zijn zichzelf te verrijken.