May 26, 2019


foto: Louis Alfaisie

DE REGERING EN HAAR LIEFDE VOOR REPRESSIEVE REGIMES


May 26, 2019

De regering Bouterse laat duidelijk merken dat zij een immense liefde heeft voor landen met een repressief regime. Dit is afgelopen dinsdag wederom gebleken tijdens een vergadering van de OAS rond de mensenrechtenschendingen in Nicaragua. Suriname heeft tegen een resolutie gestemd. Ook in de kwestie van Venezuela zien we dat de regering Nicolás Maduro blindelings steunt. De regering maakt duidelijk dat zij het niet zo nauw meent met de mensenrechten en nog minder met de bevolking aldaar. Het gaat Bouterse slechts om Maduro en Daniel Ortega, president van Nicaragua. De verbanden tussen deze drie linkse leiders zijn in diverse rapporten en onderzoeken genoemd. Dit geeft duidelijke aan dat er grote belangen spelen en dat zij tot de dood onafscheidelijk zijn. Bouterse heeft in januari dit jaar de grondwet als onderbouwing gebruikt om zich niet te bemoeien in interne aangelegenheden. Dat Bouterse een gebrek heeft een rechtskennis, is duidelijk. Hij heeft slechts artikelen uit de grondwet opgesomd die hem goed uitkomen. Al in de preambule van onze grondwet wordt gezegd dat wij moeten bijdragen aan de instandhouding van de democratie, rechtsstaat en mensenrechten. Wij willen ook niet dat er militair wordt ingegrepen in Venezuela en Nicaragua, want de grondwet verbiedt dat ook. Wat wij wel willen, is dat Suriname zich niet als een jaknikker van Maduro en Ortega gedraagt, maar kritische standpunten inneemt in het belang van het volk aldaar. Waarom neemt Bouterse niet de tijd om te gaan praten met zijn vrienden en vraagt ze om te stoppen met het schenden van mensenrechten? Blijkbaar spiegeltt hij zich aan deze leiders die hun volk naar de verdoemenis leiden.