May 25, 2019


DEPLORABELE INFRASTRUCTUUR


May 25, 2019

We kunnen dan wel beweren dat we meer hebben gedaan dan vorige presidenten en regeringen, maar als we slechts kijken naar de infrastructuur, snijdt die stelling absoluut geen hout, want de infrastructuur ligt op zoveel plaatsen in Paramaribo en omstreken aan barrels. Aan het onderhoud wordt nauwelijks of niets gedaan en hier en daar wordt er wat lapwerk verricht. Na de afgelopen negen jaar er voortdurend op gehamerd te hebben, heeft men uiteindelijk en dan twee jaar voor de verkiezingen van 2020, besloten de Zwartenhovenbrugstraat aan te pakken en is Dalian bezig aan de Martin Luther Kingweg. Voor de rest is de achteruitgang en verwaarlozing vrijwel overal zichtbaar. Op de meeste locaties worden de bermen niet meer gemaaid en belemmert het hoog wied op veel plaatsen het uitzicht en vormt vooral op wegkruisingen een groot gevaar voor deelnemers aan het verkeer. Op de volgende foto’s de situatie in een deel van de Duisburglaan, de Industrieweg Noord en de Fisherweg. Van dit soort beelden kunnen we nog tientallen plaatsen in elke editie van Keerpunt. Geeft gewoon aan hoe groot de verpaupering is van onze infrastructuur dan willen we het nog niet eens hebben over het onderhoud en vervanging van de vele oeververbindingen en de verslechterende afwatering in ons land. Maar we blijven tegen beter weten in maar beweren dat we het beter hebben gedaan dan vorige kabinetten en staatshoofden.