May 21, 2019


Visserijsector: ‘Zien is geloven’


May 21, 2019

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) meegedeeld, dat de Chinese fabriekshektrawlers tot morgen, woensdag 22 mei, de tijd hebben om zich te verwijderen uit de Surinaamse wateren. “Zien is geloven”, is de reactie van zowel Mark Lall van het Visserscollectief als Prahlad Sewdien, voorzitter van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA). Lall geeft aan dat de visserijsector naarstig uitkijkt naar het vertrek van de schepen. Hij is van mening dat reeds bij de intrekking van toestemmingsbrieven, de trawlers hadden moeten vertrekken. Sewdien zegt dat de sector momenteel in een hoerastemming verkeert vanwege het naderende vertrek van de trawlers. Hij merkt op dat de eenheid van de verschillende stakeholders in de visserijsector en de steun vanuit de samenleving, hebben gemaakt dat de regering geen andere keus heeft dan de hektrawlers te sommeren zich te verwijderen uit onze wateren. “De maandenlange strijd die wij hebben gevoerd, heeft zijn vruchten afgeworpen”, zegt Sewdien. Het Visserscollectief had bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de melding gedaan dat de trawlers in de nachtelijke uren aan het vissen waren. Na onderzoek door de autoriteiten, bleek dit niet op waarheid te berusten, maar Lall zegt dat geconstateerd is dat er wel gevist is, omdat er vistuig aanwezig was op de schepen. Tijdens een gezamenlijke patrouille door de Kustwacht, de politie en LVV, is een van de zes fabriekstrawlers aan de ketting gelegd door de Kustwacht en overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM). De kapitein en diens vervanger werden ingesloten. Het Openbaar Ministerie heeft na onderzoek de boot vrijgegeven en beide mannen in vrijheid gesteld. LVV-minister Rabin Parmessar heeft op vragen van assembleeleden duidelijk gemaakt dat er geen vergunning is verstrekt aan Ross National Fisheries en dat de boten niet voldoen aan de wettelijke vereisten. De Kustwacht valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) en derhalve is volgens Parmessar het verwijderen van de trawlers een aangelegenheid van Binnenlandse Zaken. LVV heeft een verzoek gedaan aan BiZa om de procedure in te zetten conform de wettelijke bepalingen om de schepen uit de Surinaamse wateren te zetten. De directeur van de Kustwacht, Jerry Slijngard, heeft in het kader daarvan Ross National Fisheries ontboden. Het bedrijf kreeg volgens Noersalim de sommatie om de trawlers binnen een week tijd te verwijderen. Morgen is de laatste dag. Parmessar benadrukte dat China niets te maken heeft met de hektrawlers, maar dat het om het belang gaat van een Surinaams bedrijf. door Johannes Damodar Patak