May 21, 2019


Bescherming territoriale wateren blijft gegarandeerd


May 21, 2019

De veiligheid blijft gegarandeerd, ondanks de tijdelijke afwezigheid van twee van de drie vaartuigen die de veiligheid van onze territoriale wateren moeten garanderen. Dit zei de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim, vandaag tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling waarbij hij inging op vragen van parlementariërs. Momenteel zijn twee (P101 en P102) van de drie vaartuigen van de Kustwacht in Frankrijk voor een onderhoudsbeurt, waardoor er slechts één vaartuig de controle op onze territoriale wateren kan uitvoeren.
Volgens Noersalim is alleen de P201 in Suriname voor de bewaking van de wateren, zoek- en reddingsoperaties en medical evacuation. Om dit op te vangen is er sinds 1 april 2019, voor de permanente aanwezigheid van de Kustwacht in kustwateren een vaartuig ingehuurd. Voorts wordt ook gebruik gemaakt van de aanwezige moderne technologische informatie-uitwisseling en samengewerkt met andere actoren die actief zijn in het gebied.
Noersalim legt uit dat op 15 maart de Kustwacht en Staatsolie een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend naar aanleiding van het near-shore drilling project, waarbij er vanaf 2 april 2019 voor ongeveer tien maanden tot een jaar, acht exploitatieputten zullen worden geboord voor de Surinaamse kust.
Voor dit project is er een veiligheids- en calamiteitenplan om in te spelen op eventuele noodsituaties opgezet. De Kustwacht zal hierbij een cruciale rol moeten vervullen. Om beter hiertoe in staat te zijn, heeft Staatsolie besloten een bijdrage te leveren aan de upgrade van de walfaciliteiten, het materieel en de apparatuur van de Kustwacht. “Invulling gevend hieraan zijn de P101 en P102 op 22 maart getransporteerd naar Frankrijk voor onderhoudsbeurt. Deze vaartuigen worden in het derde week van juni terugverwacht in Suriname”, deelde de minister mee.
De Kustwacht is sinds de afkondiging van de wet actief. Echter volledige inzet van de Kustwacht is een proces bestaande uit diverse fasen waarvan enkele nog moeten worden uitgevoerd en enkele reeds in een proces van uitvoering zijn. Noersalim zei dat onder andere de steunpunten Nickerie, Boskamp en Albina moeten worden opgezet en dat erop grond van de nog goed te keuren formatieplan er verder invulling gegeven zal worden aan de personele vulling en organogram van de Kustwacht. “Aan de verdere uitbreiding van de walfaciliteiten natte infrastructuur van het hoofdkwartier wordt er gestadig gewerkt”, aldus de minister.

door Priscilla Kia