CORRUPTIE EN HAAR ERNSTIGE GEVOLGEN

Date

Corruptie gepleegd door leidinggevenden binnen de publieke sector, richt steeds grotere schade in dit land aan. Als we alleen maar kijken naar de meest recente onthullingen over de vermeende malversaties binnen de Surinaamse Post Spaar Bank, SPSB, dan kan zonder enige terughoudendheid worden vastgesteld, dat Suriname is opgezadeld met een zeer ingrijpend vraagstuk.

Corruptie gepleegd door leidinggevenden binnen de publieke sector, richt steeds grotere schade in dit land aan. Als we alleen maar kijken naar de meest recente onthullingen over de vermeende malversaties binnen de Surinaamse Post Spaar Bank, SPSB, dan kan zonder enige terughoudendheid worden vastgesteld, dat Suriname is opgezadeld met een zeer ingrijpend vraagstuk. Dat we thans van doen hebben met lieden binnen de publieke sector die er louter op uit zijn hun zakken ten koste van dit volk te vullen, is duidelijk. En zolang zulks ongestraft kan doorgaan, zal de corruptie niet stoppen en veel eerder in een hogere versnelling worden gebracht. We hebben gezien dat na het zeer corrupte bewind van de regering Wijdenbosch (1996-2000) een governor Goedschalk op de Centrale Bank en een Errol Alibux als ad-interim op Financiën er naar hartelust is gestolen en de corruptie toen al hoogtij vierde. De regeringen van Venetiaan hebben toen jammer genoeg geen externe forensische accountants ingeschakeld om de mensen die ervan verdacht werden het land gruwelijk te hebben bestolen, te helpen ontmaskeren en vervolgens strafrechtelijk te vervolgen. Hierdoor is allicht de indruk ontstaan dat je in dit land een vrijbrief hebt om te stelen en land en volk naar hartenlust te benadelen. Het moet ons dan ook niet vreemd voorkomen, dat hetzelfde kliekje uit 1980-1987 en 1996-2000, wederom de ruimte is geboden om weer naar believen te graaien in staatsmiddelen en dat bij hen de overtuiging heerst, dat zulks ook dit keer ongestraft zal blijven. Maar als je de hoofddaders van bewezen corrupt handelen niet durft aan te pakken, dan zal er nimmer een eind komen aan de corruptie en zal ze steeds ernstiger vormen aannemen in de toekomst. In het geval van de Chinese hektrawlers die nog steeds buitengaats voor anker liggen, zijn wij ervan overtuigd, dat binnen deze regering er mensen zijn die enorme steekpenningen hebben aangenomen en de vertegenwoordiger van deze boten de verzekering hebben gegeven dat de visvergunningen zeker van de grond zouden komen, anders zouden deze schepen niet vele duizenden zeemijlen afleggen om hier te arriveren. De regering weet precies wat er gaande is en weet zich thans geen raad met de toezegging die puur uit corrupt handelen tot stand is gekomen. Indien de regering blijft weigeren de vergunningen te verlenen, zal ze een schadeclaim van de vertegenwoordigers incasseren. Pas wanneer die voldaan is, zullen de schepen vermoedelijk vertrekken. Hier hebben we een sprankelend voorbeeld van hoe corruptie een land in grote problemen kan brengen en schade opleveren. Leden van deze regering en personen die aan de grootste regeringspartij zijn gelieerd, hebben in de afgelopen bijna tien jaar dit land door enorm corrupt handelen grote schade berokkend. Men had zeker gedacht om door zaken via een staatsbank te kanaliseren, schotvrij te blijven en ongehinderd de zakken kunnen vullen. Gelukkig hebben mensen die hun baan lief hebben binnen de SPSB, de zaak aan het licht gebracht, want hadden ze zulks niet gedaan, was de kans groot dat de bank in enorme financiële problemen zou geraken. Dit schandaal bezorgt de grootste regeringspartij de NDP enorme schade toe en ze zal dat zeker merken bij de komende verkiezingen. We zijn dan ook benieuwd wie van de regering naar De Nationale Assemblee komt om op vragen van met name de oppositie inzake dit megaschandaal, te reageren. Willen we dit land in de toekomt bevrijden van de thans uitwoekerende corruptie op grote schaal, dan zal bij het waaien van een andere politieke wind na mei 2020, zeker groot onderzoek moeten volgen om de corrupte boosdoeners zichtbaar te maken en indien schuldig, gelijk de strafvervolging in te zetten. Al het gestolen geld en de verkregen vaste goederen moeten vervolgens door de staat worden geconfisqueerd. Alleen met een dergelijke stringente aanpak zal het voor ieder duidelijk worden, dat een ieder die zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie en daar bewijs voor geleverd is, een strafvervolging niet zal ontlopen.

More
articles