May 12, 2019


EETHUIZEN FREQUENT CONTROLEREN


May 12, 2019

De samenleving is in de afgelopen periode opgeschrikt door steekproeven bij verschillende eethuizen, gedaan door het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, en bestuursambtenaren. De foto’s op sociale media spreken voor zich. De steekproeven worden in de meeste gevallen uitgevoerd nadat het BOG en de districtscommissariaten tips hebben gekregen vanuit de gemeenschap. Maar moeten deze overheidsdiensten wachten totdat zij een tip krijgen uit de samenleving? Zij moeten niet wachten op de gemeenschap, maar zouden integendeel juist frequenter steekproeven moeten houden. Het gaat namelijk om een kwestie van de gezondheid van de samenleving. Het BOG zou niet alleen de geregistreerde eethuizen bij de kamer van Koophandel en Fabrieken moeten controleren, maar ook de vele eetstalletjes langs de weg en de eethuisjes die in woonbuurten worden geopend. Deze rijzen als paddenstoelen uit de grond. Er is geen enkele vorm van controle vanuit de overheid. Het is te begrijpen dat in een tijd van crisis mensen allerlei manieren bedenken om het hoofd boven water te houden. Het opzetten van een BBQ-stand is voor velen een uitweg. Echter weegt de gezondheid van de bevolking zwaarder. Indien mensen op deze manier geld willen verdienen, dan dienen zij de juiste wegen te behandelen, namelijk een verzoek indienen bij de districtscommissaris voor een vergunning. Het BOG en de bestuursambtenaren zouden driemaandelijks controles moeten uitvoeren op alle eethuizen in hun ressort. Op zo een manier garandeert de regering veilig voedsel voor de bevolking, terwijl de eigenaren van de eethuizen op hun hygiëne zullen letten. De regering moet wel ervoor zorgen dat de controle op eerlijke wijze plaatsvindt, want het is niet de bedoeling dat ambtenaren in ruil voor gratis maaltijden, een oogje dichtknijpen.